D8 se může dostavět !!!

Kraj uvítal rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o odvolání Společnosti ochránců životního prostředí proti rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje. Ve věci územního rozhodnutí pro dálnici soud zrušil rozhodnutí odvolacího i prvoinstančního orgánu a vrátil záležitost na krajský úřad k dořešení. Nicméně žalobu proti stavebnímu povolení soud zamítnul, to zůstává platné a dálnice může být dokončena. Vedení kraje věří, že tím byla odstraněna poslední překážka, která ohrožovala dokončení této strategické stavby v Ústeckém kraji.

 „Doufali jsme v rozhodnutí krajského soudu o platnosti stavebního povolení, které je pro dokončení dálnice D8 klíčové.  Teď je věcí Ředitelství silnic a dálnic, aby řeklo jasný a garantovaný termín dostavby, který bude dodržený. Zprovozněním dálnice v celé trase se uleví občanům v obcích na objízdných trasách a zvýší se bezpečnost na silnicích v kraji,“ řekl k rozhodnutí soudu hejtman Oldřich Bubeníček.

Výstavba dálnice D8 přes České středohoří se stala ukázkou toho, jak silnou pozici dává současný právní řád hrstce ekologických aktivistů před občany, kteří musej í snášet důsledky nadměrné dopravy ve svých obcích a jednoznačně si přejí co nejrychlejší dokončení této dálnice.

Dokončení dálnice může zvýšit zájem zahraničních investorů, kteří tak mohou přispět k vytváření tolik potřebných nových pracovních míst v Ústeckém kraji. Vedle toho již dříve kraj odborným měřením prokázal, že občané žijící na objízdných trasách jsou vystaveni zvýšeným zdravotním rizikům včetně rakoviny. K  tomu je potřeba přičíst celospolečenské ztráty, které se podle studie ČVUT ročně pohybují okolo 700 milionů Kč.

Red

Red