Na pole u soutoku Labe a Ohře přijedou posily z celého světa

 

ČESKÉ KOPISTY – Camphillská komunita letos opět přivítá skupinu mezinárodních dobrovolníků. Ve dnech 2. 7. – 16. 7. 2017 do Českých Kopist zavítá devět nadšenců ze Srbska, Španělska, Číny, Holandska, Ruska a Turecka, kteří pomohou Svobodnému statku na soutoku. Projekt je organizován ve spolupráci s neziskovou organizací INEX-Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA).

Pojem Camphill označuje společenství vycházející z učení antroposofie Rudolfa Steinera. V těchto komunitách dohromady žijí a pracují lidé handicapovaní, se speciálními potřebami a lidé „normální“. Camphill na soutoku vedle sociálních služeb provozuje také Svobodný statek na soutoku o. p. s., postavený na principech biodynamického zemědělství. Za zmínku stojí také například projekt Svíčkárna, díky kterému si můžete koupit ručně dělané Camphillské svíce z včelího vosku vlastní produkce.

Svobodný statek má se mezinárodními dobrovolnickými projekty (tzv. workcampy) bohaté zkušenosti. „S INEX-SDA spolupracujeme už 9. rokem. Ročně probíhalo mezi jedním až čtyřmi workcampy v sezóně.“ Upřesňuje Kateřina Šimková, která před třemi lety takovýto workcamp vedla a nyní na statku žije. Dobrovolnictví je nedílnou součástí provozu statku, pomáhat jezdí i jednotlivci či skupiny dětí z waldorfských škol či školek.

Na dobrovolníky čeká obdobná práce jako v předchozích ročnících, především se bude jednat o pletí a sběr bylin. Kromě práce se však mohou těšit i na tematické přednášky a workshopy týkající se filosofie a činností statku. A samozřejmě zbude čas i na odpočinek a volnočasové aktivity.

FOTOGRAFIE Z MINULÝCH ROČNÍKŮ:
https://drive.google.com/file/d/0B83wZ7XfTsNWeUVsV21xUjkzdWM/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B83wZ7XfTsNWcjNWRDVWQXhIY3M/view?usp=sharing

Kontaktní osoby:

INEX-SDA, z. s.
Matěj Švehlík a Bára Tembo
, vedoucí workcampu v Českých Kopistech
Telefon: +420 776 604 820/+420 777 279 720
E-mail: m.svehlik@gmail.com, bara@post.cz
Web: www.inexsda.cz

Nezisková organizace INEX-SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. Letos tedy slaví čtvrtstoletí existence. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo právě obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně sedm set českých dobrovolníků.

Red

Red