Destinační agentura České středohoří s účastníky na poznávacím okruhu regionem

 

Na konci září se sešly v Litoměřicích na čtyři desítky účastníků poznávacího okruhu Českým středohořím. Celá akce byla zahájena v nádherném prostředí Gotického hradu v Litoměřicích. Přítomné přivítali Radek Vonka, radní Ústeckého kraje pro regionální rozvoj a cestovní ruch, a Martina Soldatková, ředitelka Destinační agentury České středohoří.

Po úvodní prezentaci aktivit destinační agentury si přítomní prošli s průvodkyní gotický hrad. První zastávkou v nabitém dni bylo Zámecké vinařství Třebívlice, kde se prohlídky ujal ředitel této společnosti Tomáš Loukota. Dalším místem byl zrekonstruovaný Černodolský mlýn v Oparenském údolí. Mlýn, který povstal z popela díky manželům Johnovým, nabízí občerstvení i nocleh všem turistům a návštěvníkům. Ve městě Ústí nad Labem pak kroky účastníků směřovaly do Pivovaru hotelu Na Rychtě, kde proběhla návštěva pivních sklepů s pány Prachařem a Rottenbornem spojená s malou ochutnávkou pivních specialit.
„Právě Pivovar hotel Na Rychtě je krásným příkladem spojení dobrého podnikatelského nápadu, šikovných odborníků a lidí, kteří dělají svou práci opravdu rádi. Už se pomalu stává pravidlem, že kdo nebyl v Ústí nad Labem na pivu a jídle Na Rychtě, tak ten jakoby ve městě vůbec nebyl,“ říká o místu ředitelka Destinační agentury České středohoří Martina Soldatková. „Navíc hotel poskytuje ubytování cykloturistům, kteří do našeho kraje přijíždějí do Labské stezky, a to ani hotel nestojí přímo u stezky. Moc bych si přál, aby se takto dařilo i dalším podnikatelům nejen v oblasti gastronomie v celém Ústeckém kraji.“
Účastníci se také zastavili na Labské stezce v Přerově, kde probíhají intenzivní stavební práce. Radní Radek Vonka, do jehož kompetence cyklostezky patří, přítomné seznámil s nejen základními fakty a čísly: „Zastupitelstvo kraje se rozhodlo, aby se Ústecký kraj stal investorem chybějících částí cyklostezky Labe na svém území. Tato cyklostezka je fenoménem evropské cykloturistiky a děláme všechno proto, aby byla stavba v příštím roce dokončena. Už nyní Ústecký kraj připravuje marketingovou podporu této stezky. Budeme vydávat cyklomapy a prostřednictvím destinačních agentur České středohoří a České Švýcarsko oslovujeme podnikatele podél stezky s nabídkou inzerce v německém tištěném materiálu „Handbuch 2013“, na propagaci spolupracujeme také s agenturou Czechtourism a Nadací Partnerství.“
V poznávacím okruhu pak nechybělo památkově chráněné město Úštěk. Kroky účastníků vedly do Pikartské věže a šatlavy. S pekelnými nástrahami přítomné seznámil Jaroslav Stejný, výtvarník, který vdechl čertovským sklepům a Muzeu čertů v Úštěku život a sám malé i velké návštěvníky pekelnými sklepy vytesanými v podzemí města provází. Celý den byl zakončen na lodi Porta Bohemica v Litoměřicích.
Cíl této odborné exkurze byl bezezbytku naplněn. Mezi přítomnými byli zástupci podnikatelů, místních samospráv a nechyběli ani zástupci tisku. Všichni se shodli na tom, že České středohoří nabízí krás opravdu nespočetně a je třeba lákat sem turisty a návštěvníky. K tomuto účelu bude sloužit Destinanční fond, prostřednictvím kterého bude financována jednotná propagace celé destinace. Pokud jste z oblasti Českého středohoří a chcete se stát členem destinačního fondu, více informací najdete na www.ceskestredohori.info.

E. Breňová

Red

Red