Proměna Jiráskových sadů pokračuje, přijďte diskutovat

. Ti, které zajímá průběh prací, se potřebné informace mohou dozvědět ve středu 10. října ve 14 a v 17 hodin na dětském dopravním hřišti v Jiráskových sadech. Pracovníci odboru životního prostředí městského úřadu a Nadace Proměny, která projekt realizuje, představí veřejnosti kromě jiného i aktualizovanou studii proměny Jiráskových sadů. Dopracována byla tak, aby zohlednila připomínky a přání účastníků předchozích veřejných projednání.


Zváni jsou všichni, kteří mají zájem o novou podobu parku. „Rádi bychom, aby občané své případné připomínky prezentovali na tomto setkání. Chceme tak předejít zbytečným nedorozuměním, která by se mohla objevit až ve chvíli, kdy například dojde ke kácení některých dřevin,“ uvedla pracovnice odboru Lenka Brožová. I z tohoto důvodu proběhne prezentace ve dvou termínech, aby příležitost zúčastnit se dostali i lidé pracovně vytížení.

Další akcí, která proběhla v souvislosti s rekonstrukcí Jiráskových sadů, je fotografická soutěž s názvem „Jak žije park“, kterou vyhlásilo město Litoměřice ve spolupráci s nadací.Vernisáž výstavy fotografií z této soutěže proběhne 12. října v 15 hodin v kavárně & polévkárně FAIR LADY v Pražské ulici

Eva Břeňová

Red

Red