Do Beřkovic za kulturou i vzděláním

 

Již šestou sezonu své existence zahájilo Vzdělávací a výcvikové centrum protidrogové prevence (Multicentrum) v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Za prvních pět let své činnosti nabídlo Multicentrum téměř 250 kulturních, vzdělávacích, resocializačních či společenských aktivit. Ty jsou primárně věnovány pacientům nemocnice, ale navštěvovat je mohou i zaměstnanci, školy a odborná i laická veřejnost. Důkazem velké oblíbenosti hornobeřkovického Multicentra je počet návštěvníků, který překonal 25 tisíc.

Multicentrum během uplynulé „pětiletky“ nabídlo pestrou paletu aktivit, od koncertů, divadel a výstav přes terapie, přednášky, workshopy až po setkání, semináře a odborné konference. Většina těchto aktivit napomáhá cílové skupině zachytit a pojmenovat vnitřně prožívaný chaos a posunout se na cestě k jeho porozumění a uzdravení. Kromě léčebné funkce přináší pořádání těchto aktivit – také zisk emoční – (úleva od akutních tíživých symptomů) a socializační. Navíc jsou uspokojeny fyzické, psychické, kognitivní, sociální a spirituální potřeby příjemců, což velmi pomáhá při navracení zdraví, prevenci nemoci a mentální hygieně.

Díky setkávání duševně nemocných a veřejnosti při aktivitách Multicentra chceme odtabuizovat psychiatrickou péči, ukázat její důležitost a přesvědčit společnost k větší toleranci a porozumění. Je potřeba, aby v kulturní společnosti slábly falešné předsudky o charakteristikách duševních nemocí, o neslučitelnosti těchto dvou světů. Nic není v životě jenom černobílé. V obou těchto „světech“ žijí lidé, kteří mají velice podobné potřeby, priority, hodnoty, sny a touhy. Také potřebují relaxaci, humor, sytit niterné potřeby hloubavého ducha, odreagovat stres, frustraci a emoční zátěže. Potřebují se do zdravého světa zvolna navracet. Potřebují akceptaci a porozumění těch, kdo jsou na tom „druhém břehu“. Propojení těchto dvou světů umožňují právě tyto naše akce, jsou vynikající doplňující a vyvažující protiváhou pouhého zdravotnického přístupu formou farmakoterapie a psychoterapie, ale jsou i překvapivým obohacením obou těchto světů a poskytují prohloubení jejich vzájemnosti.

Veřejností nejvíce navštěvované jsou samozřejmě koncerty a divadelní představení. Z dlouhé řady známých umělců se v Horních Beřkovicích představili například Marta Kubišová, Věra Martinová, Xindl X, Marek Ztracený, Schovanky, Fešáci, Martin Zounar, Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová, Bára Basiková, Leona Machálková a spousta dalších. Obrovskou popularitu si v celém regionu získaly týdenní multižánrové festivaly Beřkovické jaro a Beřkovický podzim.

Dubnový festival (BJ 2015) se již kvapem blíží a jako lákadla pro návštěvníky můžeme použít např. Jakuba Smolíka, kapelu Keks nebo divadelní komedii Vztahy na úrovni s Lukášem Vaculíkem, Adélou Gondíkovou či Monikou Absolonovou.

Do té doby Multicentrum nabídne např. koncerty Hromosvodu, Noble Crops, A.S.M., Berušek a další. Milovníci divadla jistě ocení komedii Sborovna s Pavlem Trávníčkem, Kateřinou Kornovou a Uršulou Klukovou v hlavních rolích.

Hornobeřkovické Multicentrum je také zapojeno do projektu s názvem REGION (Regionální program celoživotního vzdělávání v regionu okresů Rakovník a Most, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/50.0081), který se specializuje na další vzdělávání obyvatel žijících v malých obcích (do 2 tisíc obyvatel) v Ústeckém a Středočeském kraji. Po realizaci vzdělávacích modulů „Finanční gramotnost“ a „Digitální technologie“ nás 13. února 2015 čeká modul „Rodinné a dědické právo“, jenž se zaměřuje např. na vznik a zánik manželství, společné jmění manželů, určení otcovství, osvojení, výživné, dědictví a další. Účast na těchto seminářích je pro cílovou skupinu zdarma. Zájemcům je v době semináře nabídnuto občerstvení a na konci semináře obdrží osvědčení o absolvování semináře.

Více informací o aktivitách a činnosti Multicentra Psychiatrické nemocnice Horní Beřkovice naleznete na www.centrumberkovice.cz nebo na facebookovém profilu „Multicentrum Horní Beřkovice“. Rezervaci vstupenek na jednotlivé aktivity pak provádějte na Multicentrum@pnhberkovice.cz nebo 731 655 577.

Red

Red