Lovosice – Ze života azylového domu

V měsíci lednu se matky s dětmi z Azylového domu v Lovosicích zapojily do Charitní Tří králové sbírky v Lovosicích . Jako koledníci působily i děti z Nízkoprahového centra Amicus. Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, ad+seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí. Záměrem pro využití na příští rok je letní týdenní pobyt, víkendový pobyt na koňské farmě a vybavení do herny, pro děti z Azylového domu. Děkujeme všem, kdo přispěli do Tří králové sbírky.

V Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi v Lovosicích začala také probíhat realizace projektu „Pedagogika zážitků“, který je financován z Nadace Terezy Maxové dětem, které tímto velice děkujeme.

adě

První realizovaná aktivita „Bruslení s dětmi“ proběhla dne 25. 1. 2015 v Zimním stadionu v Litoměřicích. Zúčastněné maminky i děti si bruslení náramně užili a společně prožili mnoho legrace…
O dalších aktivitách tohoto projektu budeme dále informovat nejen na našich FB stránkách. 
Věříme, že díky finanční podpoře Nadace Terezy Maxové dětem prožijí naše děti z Azylového domu mnoho nevšedních zážitků, naučně-poznávacích výletů, exkurzí, zábavných aktivit apod…

Red

Red