Doprava Ústeckého kraje informuje o změnách tarifu a o slevách

Od 1. 9. 2018 vstoupí v platnost nový tarif Dopravy Ústeckého kraje. Hlavní změnou je zanesení nových slev nařízených státem, tedy pro děti do 18 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let dosáhne sleva nově 75 % z obyčejného jízdného.

Ústecký kraj ve spolupráci se městy zapojenými do DÚK připravil systém slev v širším rozsahu, než vyžadují státní předpisy. Rada Ústeckého kraje zavedení slev již schválila v květnu a v červnu a cestující od 1. 9. využijí slevy v plném rozsahu ve vlacích, zelených autobusech, na turistických železničních i lodních linkách a také včetně jízd MHD po městech Bílina, Děčín, Chomutov, Jirkov, Litvínov, Most, Teplice, Ústí nad Labem a Varnsdorf.

Náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek k tomu uvádí: „Stát chtěl pro tyto citlivé skupiny cestujících zavést slevy, ale již vůbec neřešil, aby se takové slevy poskytovaly v integrované dopravě, tedy při přestupech na MHD, ani při jízdách městskou dopravou samotnou. Dokonce při poskytnutí takové slevy i při přestupu na MHD bude stát dopravcům krátit dorovnání poskytnuté slevy. Přesto jsme se rozhodli nové slevy všem cestujícím DÚK v plném rozsahu poskytovat, a tedy i v MHD.“

Kdyby kraj takto nezasáhl, neměly být nové 75% slevy integrovanými jízdenkami a neplatily by na přestup na MHD. Například po městě Ústí nad Labem by se dalo jezdit vlakem a autobusem s touto slevou pro děti či seniory jen za 4 Kč, ale městským autobusem a trolejbusem stále za 9 Kč, pro seniory za 10 Kč, pro studenty za 18 Kč. Tím by vlastně skončila integrace pro děti, studenty a seniory, což je přesně proti zájmu kraje. Úpravou ze strany kraje zůstanou všechny jízdenky přestupní a integrované s MHD v kraji a MHD bude stát ve městech stále stejně jako regionální doprava, tedy sleva dosáhne 75 %. Nově se od září do DÚK zapojují i města Most a Litvínov, a tak i tam budou rov nou platit nové slevy pro nejmladší i nejstarší cestující.

Vzniklou ztrátu na tržbách dopravců MHD prostřednictvím měst uhradí kraj, který odhaduje, že zvýšené finanční náklady převážně pokryje státní kompenzace linek příměstských autobusů a osobní železniční dopravy (která se bude chovat podobně jako by došlo k navýšení tržeb). I tak ale kraj odhaduje, že dojde k nepokrytí ztráty z poskytování slev podle předběžných výpočtů několika mil. Kč ročně. Ani příprava systému nebyla jednoduchá: za průzkumy skladby cestujících a výpočtové modely rozdělení tržeb a státní kompenzace, aby byly v souladu se státními metodikami, zaplatí kraj asi 800 tisíc korun.

 

Zodpovídá: RNDr. Zdeněk Rytíř

Red

Red