Duchcov – zemřel Roudnický rodák Pavel Koukal

DSC0181

Pavel Koukal byl duchcovský patriot, novinář, publicista, vlastivědný pracovník, regionální historik, památkář, ekologický aktivista, sokolský vzdělavatel a organizátor kulturních akcí a výstav. Narodil 13. května 1944 v Roudnici nad Labem. Po osvobození se celá rodina vrátila do Duchcova, odkud pocházela.

Pavel Koukal vystudoval duchcovské gymnázium a krátce studoval na Pedagogické fakultě v Ústí nad Labem. Málokdo ví, že byl s několika nadšenci spolutvůrcem myšlenky převzetí a využití duchcovského zámku, nadšeně se věnoval jeho obnově, aby později stanul v jeho čele. Ve druhé polovině 80. let profesionálně přešel ke svému koníčku – novinářskému povolání. Byl neúnavným členem a hybatelem prvků občanské společnosti – vzpomeňme jen předlistopadovou Společnost pro záchranu Jezeří, byl jedním z iniciátorů založení Společnosti přátel města Duchcova a Československé společnosti G. Casanovy se sídlem v Duchcově.

Stál u snah o záchranu severočeských Libkovic a u znovuobnovení činnosti duchcovského Sokola. Stejně tak se snažil především severní Čechy popularizovat v desítkách publikací, stovkách výstav, ale hlavně neustálým hledáním kořenů. Byl dlouholetým radním v Duchcově. Měl významný podíl na obnovení Podřipského muzea. Působil jako vzdělavatel Sokolské župy Podřipské a v posledních měsících vedl Sokolskou župu Krušnohorskou – Kukaňovu, jako její starosta.

Měl jsem tu čest s ním téměř 11 let spolupracovat a prožít s ním nezapomenutelné chvíle. Proto na něj nikdy nezapomenu.

 

Poslední rozloučení se bude konat ve čtvrtek 13. března v 10:30 v evangelickém kostele v Duchově.

 

Čest jeho památce.

Filip Uzel

 

 

Red

Red