Městské koupaliště znovu ožívá

LOVOSICE – Blíží se již třetí sezóna, kdy bude městské koupaliště opětovně otevřené a to od nucené přestávky vyvolané povodněmi v roce 2013. Jeho otevření znovu předznamenává čilý stavební ruch. Jen kousek od místa, kde před lety stávala restaurace a později zde bylo provizorní zázemí pro návštěvníky, vyrůstá jednopodlažní objekt občanského vybavení.

V budově bude umístěna pokladna, prostor pro plavčíka, kiosek s občerstvením a skladem, sociální zařízení pro muže a ženy včetně bezbariérové kabiny a převlékací kabiny. Objekt bude vybaven požární signalizací a elektronickým zabezpečením. Materiál použitý pro vyzdívky byl zvolen tak, aby odolal případným povodním. Před budovou vznikne zpevněná plocha ze zámkové dlažby, kde bude umístěno posezení se slunečníky.
„Od otevření koupaliště v roce 2016 postupně každý rok po kousku zlepšujeme a zvětšujeme komfort pro návštěvníky. Letošní sezóna bude z hlediska provozu nejkomfortnější. Zázemí pro návštěvníky bude nové a moderní, tak aby vyhovovalo současným standardům a hygienickým požadavkům,“ nastínil Vladimír Šuma, místostarosta města. „Dokoupili jsme také lehátka, která se loni velmi osvědčila a budeme i nadále pracovat na vylepšování zázemí tohoto rekreačního prostoru,“ doplnil Šuma.
Do spuštění provozu koupaliště v roce 2016 město investovalo 3,5 milionu korun. V prvním roce otevření bylo v provozu celkem 74 dní. Denní návštěvnost se pohybovala kolem 155 osob, dvě třetiny z toho tvořily děti.
V roce 2017 město do provozu investovalo dalších 1,8 mil. Kč za předúpravnu vody, díky které se nemusí bazény napouštět vodu z vodovodního řadu. Přibylo také beach volejbalové hřiště. Loňská sezóna byla chladnější, koupání bylo možné s přestávkami od 23. června do 30. srpna, dohromady však pouze 40 dnů. Za vstupné se celkově vybralo 252 673,- Kč, což představovalo 3 050 dospělých a 4 007 návštěvníků se sníženým vstupným. Úpravou vody se podařilo na provozu ušetřit zhruba 250 tis. Kč.
Výstavba budovy občanského vybavení město přijde zhruba na 3,5 mil. Kč. Na jaře se osejí travní plochy, které byly poškozeny stavební činností, a herní sestava se doplní o dvě nové houpačky.
Všechny stavební a přípravné práce by měly být dokončeny do konce měsíce května. S otevřením zařízení se počítá s nástupem prázdnin a měla by ho odstartovat další „Bazén party“. Provozní doba bude stejná jako v minulých letech od 9 do 19 hodin. Otevřeno bude každý den. V případě nepříznivého počasí bude provozovatel informovat návštěvníky o uzavření prostřednictvím facebooku města Lovosice.
„I přes to, že jsme za poslední léta do zařízení značně investovali, nechceme vstupné nijak zvedat. Zachováme ho v původní výši tak jako v minulých letech: 25,- korun pro děti, studenty a důchodce a 50,- korun za dospělého. Náklady na provoz koupaliště budou vždy převyšovat nad výnosem ze vstupného, jedna se proto spíše o symbolickou cenu za veřejnou službu,“ dodal Šuma.

Red

Red