Farní charita Litoměřice je s výtěžkem Tříkrálové sbírky spokojena

Přestože ještě nejsou všechny kasičky Farní charity rozpečetěny, výtěžek již přesáhl loňskou částku.
Farní charita Litoměřice, která koledovala v Litoměřicích a Liběšicích, zatím rozpečetila 68 pokladniček a výtěžek činí 91.670 Kč. Zbylé dvě kasičky, které koledovaly v Liběšicích, rozpečetí ve čtvrtek 19.1.2017. ( V loňském roce byl celkový výtěžek Farní charity Litoměřice 85 470 Kč.)

Kasička se zatím rekordním výtěžkem koledovala v litoměřickém kostele všech svatých, v litoměřické katedrále a v kostele sv. Vojtěcha. Celkem se zde vykoledovalo 6086 Kč.
„Přestože nám náhle vypadlo hodně koledníků, jsme s letošním výtěžkem spokojeni a věříme, že budou spokojeni i dárci s tím, jak se sbírkou naložíme,“ říká Naděžda Kejkrtová, koordinátorka sbírky za Farní charitu Litoměřice.

Letošní výtěžek pomůže například dívce ze sociálně slabé rodiny, která nyní bude moci navštěvovat vybraný mimoškolní kroužek nebo obyvatelům charitního domova sv. Zdislavy nákupem antidekubitních matrací.
Koordinátor Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi: Veronika Vedejová, telefon: 416 531 361, 734 435 168, e-mail: veronika.vedejova@ltm.charita.cz<mailto:veronika.vedejova@ltm.charita.cz>

Edith Kroupová
PR a vzdělávání

Red

Red