JUDr. Lenka Bradáčová je Významná osobnost města

 

V Roudnici již tradičně oslavili nadcházející Den vzniku samostatného československého státu koncertem v kulturním domě Říp. V rámci slavnostního večera si místní významné osobnosti v oblasti kulturního a společenského života, převzaly z rukou vedení města Roudnice nad Labem ocenění za jeho reprezentaci.

Letošní setkání se však nelišilo jen oblastí zájmu a činnosti oceňovaných, ale především plánovaným předáním dvou vyšších vyznamenání, významná osobnost a čestný občan města Roudnice nad Labem, vrchní státní zástupkyni JUDr. Lence Bradáčové PhD. a hudebníku Jaroslavu Kopáčkovi.

aktualita

Příležitost ke společné oslavě takto významného svátku si diváci opět nenechali ujít a zaplnili celý sál kulturního domu. Po úvodním slovu místostarosty Ing. Františka Padělka, který připomněl historické události vážící se k tomuto dni, a první části hudebního vystoupení orchestru Bonus Vlastimila Jurčíka, přišel slavnostní okamžik oceňování za reprezentaci města Roudnice nad Labem.

Jedná se o ocenění udělované Radou města Roudnice nad Labem osobám, které dosáhly výjimečných výsledků v oblasti vzdělávání, výzkumu, sportu, kultury, či jiné oblasti lidské činnosti a tím pomohly k pozitivnímu zviditelnění města.

A kdo byl za reprezentaci oceněn?

ak. mal. Jiří BRODSKÝ – významný český restaurátor obrazů a nástěnných maleb

Mgr. Milan DĚŽINSKÝ – básník a překladatel

Mgr. Jiří HOŘENÍ – pedagog, hudebník a sbormistr

Lenka JEČNÁ – ocenění in memoriam – vedoucí roudnické knihovny

Vlastimil JURČÍK – hudebník; kapelník orchestru Bonus

Tom KLÁR – umělecký vedoucí Klárova kvarteta

ak. mal. Ivana KUBÍKOVÁ – malířka; grafika, ilustrace, malba, reprezentace v zahraničí

František SUCHÝ – taneční mistr; práce s mládeží, výchova v oblasti společenských tanců a chování

Jaroslav SVOBODA – zakladatel a předseda Podřipského baseballového clubu Roudnice nad Labem

 

Ve druhé polovině programu pak následovalo předání vyznamenání paní JUDr. Lence Bradáčové PhD., které, jako osobě mimořádného významu se vztahem k městu Roudnice nad Labem, jeho zastupitelstvo udělilo ocenění Významná osobnost města Roudnice nad Labem.

Tato přední představitelka české justice, se v našem městě narodila a navštěvovala zde základní školu a později i roudnické gymnázium. Je absolventkou právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, mj. oceněná cenou Prof. JUDr. Karla Engliše, udělované rektorem pro nejlepší studenty společenskovědních disciplín. Kariéru započala jako státní zastupitelka v Litoměřicích. V roce 2003 byla jmenována státní zástupkyní Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem. V roce 2012 pak byla jmenována vrchní státní zástupkyní v Praze.

 

Hlavní osobností večera byl však bezesporu pan Jaroslav KOPÁČEK, kterému zastupitelstvo, jako projev úcty za celoživotní umělecké dílo, udělilo ocenění nejvyšší, a to Čestný občan města Roudnice nad Labem.

Narodil se v roce 1931 v Bardějově na Slovensku. Roku 1937 začal s výukou hry na housle, později na klavír a akordeon. V roce 1942 nastoupil na gymnázium v Příbrami, ve studiu dále pokračoval v Písku. Roku 1946 se přistěhoval do Roudnice nad Labem, zde v roce 1951 absolvoval studium na gymnáziu. Během studia navštěvoval roudnickou hudební školu – obor klarinet pod vedením Josefa Kašpara a klavír pod vedením Jaroslava Šustery. V roce 1950 založil na místním gymnáziu jazzový Big Band. Pravidelně účinkoval s roudnickými tanečními orchestry pana Rybáčka a Hanuše. V roce 1951 nastoupil na pražskou konzervatoř k prof. Karlu Dlouhému. Během studia účinkoval v roudnickém symfonickém orchestru, který sestavil a vedl Vladimír Klár. Začátkem 50. let byl členem Big Bandu Zdeňka Bartáka. Roku 1954 byl pozván k účinkování s orchestrem Karla Vlacha a zároveň se stal členem divadla ABC. V roce 1961 účinkoval v Hudebním divadle v Karlíně. O rok později absolvoval na hudební akademii múzických umění. V roce 1966 se stává členem České filharmonie. V roce 1986 zakládá Roudnický Big Band, který reprezentoval naše město v mezinárodním měřítku.

 

foto: A. Vyšinská

Red

Red