Gymnázium v Lovosicích rozjíždí elektronickou výuku

NOVÉ FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 
Všichni žáci Tercie budou mít k dispozici multumediální tablet, tištěné učebnice třech pilotních předmětů tak půjdou zcela k ledu

LOVOSICE – Jako jedna z pouhých dvou středních škol v Ústeckém kraji (vedle kadaňského gymnázia) se Gymnázium v Lovosicích v minulých dnech stalo finálně součástí pilotního projektu nakladatelství Fraus s názvem FlexiBook 1:1. Podstata tohoto projektu je ve změně používání a druhů učebnic, tedy zejména v přechodu od jejich tištěné verze k elektronické.
Na třídu Tercie víceletého studia tak čeká po zbytek tohoto školního roku výuka tří vzdělávacích předmětů výhradně e-learningovou formou, tedy bez jakéhokoli využívání klasických tištěných učebnic. Po uvedenou dobu tak budou všichni žáci uvedené třídy (i kantoři příslušné předměty zde vyučující) vybaveni osobními multimediálními tablety, resp. Ipady – ano ty od firmy s jablkem ve znaku 🙂 a veškeré jejich vzdělávání bude v hodinách realizováno pouze prostřednictvím tzv. i-učebnic.
„Prvotním cílem projektu z pohledu naší školy je zejména zásadní zatraktivnění a modernizace forem vzdělávání,“ uvedla k tomu za školu koordinátorka projektu Jana Štyksová. Nové typy elektronických učebnic, jejichž softwarové verze budou v tabletech instalovány, totiž zahrnují velmi rozsáhlou škálu multimediálních služeb pro vyučování, které chtějí a budou učitelé i studenti v hojné míře využívat. V neposlední řadě studentům budou k dispozici veškeré další výhody těchto profesionálních vzdělávacích produktů, a to bez nutnosti nosit ve školní tašce několik kilogramů papíru zbytečně navíc. Zcela potlačeno bude zároveň i klasické využívání pracovních či běžných školních sešitů.
Pokud se projekt ve své pilotní fázi osvědčí (o čemž je vedení gymnázia přesvědčeno), bude škola dále cílit tento způsob výuky především do svého čtyřletého studia. A to již může být také jedním z argumentů, proč jít po základní škole studovat gymnázium právě do Lovosic.
Red

Red