Známe podobu památníku ke stému výročí vzniku Československa

Město už zná podobu památníku, který bude v Litoměřicích umístěn u příležitosti stého výročí vzniku Československa. Půjde o sklocementový objekt, své místo najde před Masarykovou základní školou a slavnostního odhalení se dočká 28. října.

Výběrová komise se rozhodovala mezi 14 návrhy, které pocházely od tvůrců z celé republiky. Hodnotila především grafické vyobrazení, podstatná byla ale i nabídková cena. „Předložené návrhy byly rozmanité od tradičních bust, reliéfů a pamětních desek až po netradiční materiálové ztvárnění symboliky tohoto významného výročí,“ popsala projekty vedoucí Odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích Andrea Křížová, která byla členkou výběrové komise. K rozhodování byl přizván i nezávislý odborník z Fakulty umění a designu University J.E. Purkyně z Ústí nad Labem.

Tvůrci návrhu Jakub a Barbora Klaška z Jindřichova Hradce vycházeli z geografického vzezření území tehdejšího Rakousko-Uherska, z něhož Československo po první světové válce vzešlo. Z jeho půdorysu lehce deformovali a vztyčovali jednotlivé země. Československo je na památníku dominantní a nad ostatními státy, které tvoří podstavec, se zvedá do výšky zhruba 80 centimetrů. Tvoří tak jakýsi stůl připomínající oltář. Tato plocha by měla podle autorů projektu sloužit jako místo odpočinku a setkávání pro děti. Všechny státy vychází ze stejné plochy a tvoří jakýsi pevný základ plastiky, který funguje jako jednotící prvek a naznačuje, že všichni máme pod nohama tu stejnou Zemi, jíž jsme součástí.

Red

Red