Hejtman navštívil lesy na Žatecku a v Krušných horách

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček navštívil za doprovodu ředitele teplické krajské správy Lesy ČR Zdeňka Růžka, žateckého lesního správce Matouše Bechynského a kláštereckého lesního správce Stanislava Lišky oblasti Lesní správy Žatec a Klášterec.

V revíru Kružin v okolí Lubence ukázali pracovníci lesní správy hejtmanovi prořezávku lesního porostu, tedy odstranění nekvalitních, nežádoucích či nemocných dřevin, lesní porost postižený okusem, vykácené a nově vysázené lesní porosty a v neposlední řadě také prostředky k boji s kůrovcem.

Poté se hejtman přesunul do lesů Krušných hor, kde pro změnu řádí na stromech a dřevinách jiný nezvaný host – smrky pichlavé jsou zde likvidovány houbou kloubnatkou. Celkově náhradní dřeviny, které byly na rozsáhlých plochách Krušných hor vysázeny v sedmdesátých a osmdesátých letech, nyní dožívají, a je tedy třeba je obměnit. Proto jsou nahrazovány novým porostem; zejména smrkem ztepilým a různými listnatými stromy, zejména buky a duby. „K těžbě napadeného dřeva se často používají štěpkovací stroje, jejichž hlavní výhodou je rychlost, s jakou přemění postižený strom na štěpku. Ta pak po rozložení obohatí půdu o potřebné živiny,“ dodal Stanislav Liška, klášterecký lesní správce.

„Lesy Krušných hor trpěly v minulých dekádách lidskou činností, snad jsme teď ve fázi, kdy jim naše činnost naopak pomůže,“ uzavřel hejtman.

Oslabené stromy jsou podstatně méně odolné k působení povětrnostních vlivů, a tak může dojít k jejich polomu i v situacích, kdy by zdravý strom odolal.

Matouš Bechynský ukazuje hejtmanovi vykácenou plochu, která bude opět osázena novými stromy.

new

Red

Red