Roudnice – Uzavírka ulic Prokopova a Jeronýmova

 

Od pondělí 28.7.2014 bude z důvodu I. etapy rekonstrukce kanalizace a vodovodu uzavřená ulice Prokopova a to až do 9.9.2014. Objížďka povede po Kratochvílově ulici a po obchvatu do ulice Krabčická. Vzhledem k náročnosti prováděných prací, bude nová kanalizace ukládána do hloubky až 8m, nelze opravy provádět za provozu. Předběžně by měla být obsluhována většina autobusových zastávek MHD s malým časovým posunem v jízdním řádu.

 

Od 10.9.2014 do 30.10.2014 II.etapa bude probíhat v ulici Jeronýmova objížďka povede ulicemi Krabčická a Hochmanova.

Red

Red