Historické město Terezín – cíl nejen pro školy

Osm interaktivních exkurzí, pět zapojených středních škol z Ústeckého kraje, desítky pobavených, vzdělaných a spokojených studentů – tak se dá shrnout jeden z výstupů z projektu Propojení kulturních tradic v rámci česko-saské spolupráce.

Projekt se odehrává v Terezíně, který představuje unikátní historické vojenské pevnostní město, kde důkladnou rekonstrukcí a zajímavým doprovodným programem ožívají dávno opuštěné objekty s bohatou a jedinečnou historií.

„Cílem těchto školních exkurzí je změnit pohled veřejnosti na historii Terezína, která se pro nás nejčastěji pojí jen se smutným obdobím 2. světové války,“ řekl Jiří Hofman ze sdružení Terezín-město změny.

Exkurze pro žáky v rámci výuky dějin 18. století probíhají v budově s tajemným názvem Retranchement 5, který v současnosti slouží jako Muzeum Terezína zabývající se historii města a pevnosti od založení až po období první republiky. Odsud se s průvodcem vyráží na prohlídky zdejšího jedinečného opevnění a podzemních chodeb. Vzniklo zde informační centrum, kromě toho zde také sídlí také Centrum pevnostního stavitelství Terezín.  Zkrátka je to ideální výchozí místo pro návštěvníky pevnosti. Nachází se kousíček od náměstí a současně co by kamenem dohodil od vstupu do rozsáhlých prostor opevnění.

Studenti se zde nejprve seznámí se základními údaji o výstavbě a dějinách pevnostního města Terezín, a to u názorného modelu. Nejatraktivnější je ale část, kdy během výkladu prochází chodbami opevnění v ybaveni modelem historické lucerny se svíčkou. V závěru si ještě mohou ověřit nově nabyté vědomosti a ti nejlepší potom odchází s odměnou.

Není to ale jediné zajímavé místo ve městě, kde se psala vojenská historie. Pevnost Terezín byla založena roku 1780 císařem Josefem II., aby bránila cestu ze Saska na Prahu. Po svém dokončení roku 1790 představovala nejmodernější stavbu svého druhu. Střežila císařskou silnici, řeku Labe a později i železniční trať Praha – Drážďany. Současně šlo o jednu z největších vojenských základen ve střední Evropě.

Terezín nebyl nikdy dobýván, i když se k tomu hned několikrát schylovalo. Byl však vždy malebným posádkovým městem plným tanečních zábav, promenádních koncertů a vojenských přehlídek.  Bylo tomu tak za doby starého mocnářství i první republiky. Během druhé světové války však získal pochmurnou pověst, neboť v Malé pevnosti byla zřízena věznice gestapa a samotné město se změnilo na židovské ghetto.

Koho ovšem zajímá, jaký byl ten reálný a všednodenní život na vojenské pevnosti, ten by neměl minout Kavalír 2. Uvidít e salóny důstojníků a velitele pevnosti i prosté ložnice mužstva. Nejdete zde štáb, strážnici, kuchyň, ale také vojenský dvorek s živými zvířátky a ukázky starých řemesel, což ocení především ti nejmladší návštěvníci. O víkendech se také můžete zastavit na vojenské strážnici z konce 18. století u Litoměřické brány, kde se se svým uměním představí jednotka terezínských sapérů. Sapéři byli techničtí odborníci na obranu a stavbu pevností. Uvidíte zde jejich výzbroj i výstroj, strážnici, byt velitele stráže, ale například také původní pevnostní latrínu. Milovníci koní ocení nádherně rekonstruovanou krytou Jízdárnu, jedinou svého druhu v Čechách. A kdo by historie stále neměl dost, nevynechá Dělost řelecká kasárna a Muzeum Františka Josefa I.

Aktuálně v Terezíně probíhá projekt Propojení kulturních tradic v rámci česko-saské spolupráce mezi Ústeckým krajem a saským klášterem Buch. Díky němu můžete zhlédnout mobilní výstavu představující historii objektů včetně jejich rozsáhlé rekonstrukce a nového využití a také zábavný program při některé z akcí probíhajících v kulisách pevnosti, jako jsou Josefínské slavnosti, Poslední pirátské války, Terezínské hry či přehlídky a závody v Jízdárně.

Red

Red