oprava kanalizace v Řipské ulici Roudnice

Stavba byla zahájena předáním staveniště 11. září 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 20. října 2012.

Severočeská vodárenská společnost (SVS) realizuje na Litoměřicku další z letošních plánovaných akcí v rámci obnovy majetku – rekonstrukci kanalizace v Roudnici nad Labem, v Řipské ulici. Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Rekonstrukce kanalizace v Řipské ulici přispěje do budoucna k bezproblémovému odvádění splaškových vod od přibližně 80 připojených obyvatel.“
Více o stavbě:
Původní kanalizace z roku 1929 je vlivem stáří ve špatném technickém stavu. Potrubí je v délce 56 metrů betonové o průměru 300 mm, v délce 52 metrů kameninové o průměru 200 mm. Došlo k výrazné korozi betonu, jež způsobila praskliny a zúžení profilu, místy dokonce hrozí destrukce trouby.  Souběžně vedený vodovod rekonstrukci nevyžaduje.

Rekonstruovaná stoka bude vedena v původní trase. Nově se pro kanalizaci použije potrubí z kameniny průměru 300 mm v celkové délce 108 metrů. Zároveň budou přepojeny všechny stávající kanalizační přípojky na trase a provedeny tři revizní šachty. Závěrem bude realizována obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. září 2012. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. října 2012. V oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice je pro rok 2012 naplánováno v této kategorii 15 staveb za celkových 67,66 milionů Kč bez DPH
Red

Red