informace o uzavírce křižovatky v Roudnici

Odbor dopravy MěÚ Roudnice n.L. oznamuje, že v termínu zhruba od 23.10.2012 do 10.12.2012 proběhne výstavba okružní křižovatky silnice III/24618 (Hornická) a místní komunikace Alej 17.listopadu u rozestavěného obchodního centra Kaufland. 

V rámci výstavby okružní křižovatky bude uzavřena v I. etapě Alej 17.listopadu od OD Tesco k OD Lidl v termínu od 23.10.2012 do 14.11.2012. Objížďka bude vedena ulicemi Vrchlického a Hornická. V této fázi nebude obsluhována autobusová zastávka Sídliště Hracholusky. Od 15.11.2012 do 10.12.2012 bude probíhat II.etapa výstavby a v tomto termínu bude uzavřena silnice III/24618 (Hornická). Objížďka bude vedena ulicemi Vrchlického a Alej 17.listopadu a nebude obsluhována autobusová zastávka U hřbitova a u OD Penny (Hornická). Vzhledem k tomu, že investor ještě nepředložil přesný časový harmonogram prací, uvedené termíny vycházejí z jednání, které proběhlo dne 16.10.2012 na místě stavby a budou ještě upřesněny.

Red

Red