tisková zpráva Jitky Sachetové k výsledkům voleb

Nejprve bych chtěla poděkovat všem, kteří mi dali v prvním kole svůj hlas. Je to možná právě tím, že většina spoluobčanů, voličů, vnímá problémy v naší  společnosti podobně jako já. A kdo se s realitou, která dnes ovládá republiku, nechce smířit, měl by volit toho, kdo nabízí skutečné východisko ze stávající neutěšené situace, kdo nabízí alternativní levicovou politiku. Nemyslím si, že mohu změnit svět, ale určitě se budu snažit o to, aby občané prožili svůj život důstojně, a to i v důchodovém věku, aby všichni mohli v pohodě bez stresů vychovávat novou generaci. A toto jim za současné vlády chybí. A její vládnutí se maximálně projevilo i na výsledku voleb v celorepublikovém měřítku.

Red

Red