Jednání s dopravci: kraj udělá vše pro vyřešení zvýšení platů řidičů autobusů

V úterý 10. ledna se na krajském úřadě uskutečnilo avizované jednání s dopravci, kteří na základě vysoutěžených desetiletých smluv zajišťují veřejnou autobusovou dopravu v Ústeckém kraji. K jednání byli přizváni i odboráři, zástupci zaměstnanců dopravců. Za krajskou samosprávu jednání řídil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Jaroslav Komínek a zúčastnil se ho i náměstek hejtmana Jaroslav Foldyna.

Jednání se uskutečnilo z iniciativy kraje, o kterém jsme informovali zde.

„Nechceme dopustit zhroucení systému dopravy Ústeckého kraje jen proto, že, podle mého názoru, ukvapeným a s kraji nekonzultovaným rozhodnutím vlády, byli zaměstnavatelé řidičů postaveni před hotovou věc, aby od nového roku přidali řidičům. Kraje, a Ústecký nevyjímaje, byly jako objednatel dopravy postaveny do pozice, aby situaci a závazky zaměstnavatelů vyřešily. Vláda se od finančního podílu na zvýšení platů distancovala, pouze o něm rozhodla. Opakuji důrazně, že uděláme za náš kraj vše pro vyřešení problému. Myslím, že umíme nalézt v rozpočtu prostředky ve výši 75 milionů, které by zvýšené mzdové nároky pokryly. Zatím si však nejsme jisti, jaký správný mechanismus máme zvolit, aly se tyto peníze k dopravcům a potažmo řidičům dostaly. Podle dosavadních analýz a stanovisek by se v případě uzavření dodatků ke smlouvám s dopravci kraj vystavil riziku, že bude, mírně řečeno, popotahován a pokutován za neregulérní postup odporující zákonu o veřejných zakázkách,“ popsal v úvodní rekapitulaci náměstek Komínek. Současně připomněl, že je povinností zaměstnavatelů zajistit nařízením vlády stanovený nárůst tarifních mezd svých zaměstnanců – řidičů. Kraje byly do této situaci, jako obje dnavatelé doslova vtaženy.

„Tento týden se sejdu s premiérem a budu požadovat, aby vláda garantovala legálnost postupu, který máme jako řešení podílet se na navýšení platů řidičů připraven. V pondělí 16. ledna budeme informovat účastníky dnešní schůzky o výsledcích jednání a o zvoleném dalším postupu, který by krizi zažehnal,“ řekl Jaroslav Foldyna.

Představitelé dopravců i odboráři připomněli vážnost situace, jejich názory na mechanismus a výši poskytnutých příspěvků kraje na zv ýšení platů řidičů se však liší. Podle vyjádření odborářů některých dopravců jsou řidiči připraveni stávkovat, což by krajskou autobusovou dopravu, kde se denně přepraví 55 tisíc cestujících, zcela ochromilo.

„Chceme, aby řidiči dostali to, co jim bylo slíbeno a uděláme pro to všechno, co je možné a v našich silách,“ uzavřel jednání náměstek Komínek.

Red

Red