Karatedó Steklý má v Litoměřicích patnáctiletou tradici

Celou řadou medailí z národních pohárů, Mistrovství ČR a dokonce titulem vicemistra České národní ligy karate JKA (Japan Karate Association) se za loňský rok pyšní členové litoměřického oddílu Karatedó Steklý. Nejen za dosažené úspěchy, výbornou reprezentaci oddílu i města, ale i za sportovní aktivity vyvíjené ve prospěch všech generací poděkoval včera starosta Ladislav Chlupáč hlavnímu instruktorovi klubu Janu Steklému a úspěšným mladým sportovcům, kteří přišli společně s ním. Byli to Milan Kloub, Lukáš Javanský, Jakub Ulbrich, Ladislav Švehla, Ricardo Leon Martinez a Adéla Jirásková.

Sportovní oddíl Karetedó Steklý pracuje jak s nejmenšími dětmi, tak i se seniory. Hledat harmonii mezi duchem a tělem přicházejí i úplní začátečníci, často seniorského věku. Noví členové jsou přijímáni po celý rok.

Děti se ve sportovním oddílu Karatedó Steklý seznamují nejen se základy karate, ale i disciplínou a sebeovládáním. “Výuku přizpůsobujeme jejich věku a postupně se učí i složitější techniky, japonské výrazy a sestavy kata. Koncepce tréninku je zaměřena na rozvoj sportovních dovedností pomocí celomotorických cvičení, atletických a gymnastických cvičení, rozvoji koordinace a flexibility. Do tréninku jsou také zařazeny míčové hry. Díky tomu je trénink vhodný nejen pro budoucí úspěchy v karate, ale i v jiných sportech,” upozorňuje Jan Steklý, který kromě jiného poděkoval starostovi města za podporu, které se sportovcům v Litoměřicích dostává.
 

Na rok 2017 připravuje vedení klubu pro litoměřickou veřejnost pravidelné tréninky reálné sebeobrany. Více informací na www.karatestekly.cz

Text pod foto: Na snímku zleva: starosta Ladislav Chlupáč, Adéla Jirásková, Lukáš Javanský, trenér Jan Steklý, Ladislav Švehla, Jakub Ulbrich, Ricardo Leon Martinez, Milan Kloub a zastupitel Petr Hermann.

Red

Red