Každý den se učím nové věci.

Výzvy mě baví, řekl tiskový mluvčí krajské záchranky Prokop Voleník

Voleník ZZS ÚK

Každá společnost či organizace by měla mít ve svém čele schopného tiskového mluvčího, který v podstatě vytváří obraz té či oné instituce na veřejnosti. I on má bezpochyby velké zásluhy na tom, jak lidé na danou organizaci nahlíží.Tisková zpráva ze dne 22. května 2020 


Dobře odvedená práce má být po zásluze odměněna, proto Asociace public relations (APRA) letos pořádá 15. ročník soutěže LEMUR, kde se vyhlašují ti nejlepší ve svých oborech. Hodnocení projektů i slavnostní ceremoniál s vyhlášením výsledků (proběhne 11. června) bude poprvé od jejího spuštění kvůli bezpečnostním opatřením probíhat online.

Do nejužšího výběru letošního ročníku se v kategorii Tiskový mluvčí ve státní správě dostali dva muži z organizací, působících v Ústeckém kraji. Prvním z nich je Daniel Víte k, tiskový mluvčí Krajského ředitelství Policie ČR a druhým je Prokop Voleník, tiskový mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Ten před dvěma lety navíc dostal z rukou Oldřicha Bubeníčka Záslužnou medaili hejtmana Ústeckého kraje.

Jak dlouho vykonáváte tuto funkci a čím vás role mluvčího obohatila?

Tiskovým mluvčím krajské záchranky jsem od roku 2016, ale už na podzim v roce 2015 jsem byl zástupcem tiskového mluvčího. Celkově na Zdravotnické záchranné službě Ústeckého kraje pracuji od roku 2004 jako záchranář. Profese tiskového mluvčího mi do cesty přivedla zajímavé lidi a také projekty, na kterých se můžu podílet.

Jak by se měl tiskový mluvčí prezentovat před médii? Shodneme se, že nestačí být jen dobrý rétor.

Být dobrým rétorem a nebát se mluvit na veřejnosti je rozhodně pro práci tiskového mluvčího alfou a omegou. Zároveň však mluvčí pouze nepředává informace, ale podílí se na komunikační strategii a tvorbě image organizace. Důležité je také budování dobrých vztahů s médii. S řadou z nich máme výborný profesní vztah. Jste-li tiskový mluvčí, jste ve své podstatě nonstop k dispozici. Práce na krajské záchrance je velmi dynamická a proměnlivá. Baví mě výzvy, které jsou přede mě kladeny a na které musím reagovat. Vedle toho mě naplňuje spolupráce na zajímavých projektech, jakými jsou Časná defibrilace v Ústeckém kraji, Den záchranářů, Hasiči pro školy, Seniorská obálka, Den tísňové linky a mnoho dalších.

Pracujete neustále na svém sebezdokonalování?

Člověk by na sobě neměl přestat pracovat. Doba jde hodně dopředu a člověk se musí umět adaptovat na nové trendy a neustrnout. U tiskového mluvčího to platí dvojnásob. Za velmi důležité považuji zpětnou vazbu od mého okolí. Dříve jsem často slýchával, že mluvím moc rychle nebo se tvářím přísně na kameru. Samozřejmě. Často hovořím o vážných tématech, která jsou mnohdy velmi smutná. Sděluji informace o vážném úrazu či úmrtí. V mém profesním životě jsem pod porován kolegy i rodinou, což je pro mne velmi motivující. Každým dnem v pozici tiskového mluvčího se učím nové věci a důležité je poučit se z vlastních chyb.

Změnila se nějak vaše role v koronavirovém období?

Kromě profese tiskového mluvčího jsem stále aktivním záchranářem, lektorem první pomoci a koordinátorem kra jské preventivně výchovné činnosti. Dvě poslední jmenované činnosti se kvůli nouzovému stavu nedaly vykonávat a pozici výjezdového záchranáře jsem teď na čas vyměnil za člena krizového štábu zdravotnické záchranné služby. Velmi úzce nyní spolupracuji s kolegou Honzou Trpišovským (pozn. vedoucí krizové připravenosti ZZSUK), se kterým se podílím na zajištění dostatečného množství specifických ochranných pomůcek a jejich distribuci po výjezdových základnách v kraji. Samozřejmě dále plním roli tiskového mluvčího a další úkoly spojené s touto situací v rámci krizového štábu vedení naší organizace.

Co říkáte na své protikandidáty?

Jednoho z kandidátů znám osobně. Daniel Vítek aktivně působí jako tiskový mluvčí PČR v Ústeckém kraji. Ostatní nominované znám z médií a musím říct, že jsou to profesionálové ve svém oboru. Těší mě, že jsem byl vybrán mezi TOP 5. Velmi mě nominace přek vapila. Nečekal jsem to. Nepovažuji nominaci pouze za svůj úspěch, ale za úspěch celé Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Bez ohledu na finální výsledek ankety.

01
Pro Zdravotnickou záchrannou službu Ústeckého kraje začal Prokop Voleník pracovat již v roce 2004, tehdy ještě jako záchranář

02
Red

Red