„na slovíčko“ – Petr Liška – starosta Malých Žernosek

Proč kandidujete?

Protože když se mi něco nelíbí, tak nevidím jako smysluplné jen „brblat u piva“. Jsem u Starostů a nezávislých od počátku. Hnutí vzniklo proto, aby hájilo zájmy především venkova, který v minulosti stát nechával, a bohužel i dále nechává, umírat.

Dříve to činil finančně nespravedlivým dělením našich daní, kdy dával výrazně více na občana Praze, Brnu, Ostravě a Plzni. Díky politickému tlaku našeho hnutí a získané podpoře jsou na tom všechny obce a města nyní výrazně lépe.

Nyní to ale zkouší nesmyslnou byrokracií, kdy chce donutit především malé obce, aby se na to raději „vykašlali“ a zbavili se své samostatnosti. Vypadá to, že nám ty získané peníze chce stát zase sebrat tím, že nás „upapíruje“ a donutí platit za nesmyslné výmysly státu, kterých stále přibývá. Kam by to vedlo si umíme představit. Mimochodem takový podobný vývoj vedl třeba i k pádu Římské říše. To, co ale stát dělá obcím, se týká i podnikatelů, různých zájmových organizací, tedy každého z nás.

Prostě stát nás nemá obtěžovat, ale má nám pomáhat a to bohužel přestává platit.

Jde o kandidaturu opakovanou, minulé parlamentní volby jste byl na kandidátce TOP 09 na 2. místě, v krajských volbách lídrem, nyní jste na 4. místě, není to „ústup ze slávy“?

Nevnímám to tak, jsme v jiné situaci než dříve. Nyní kandidujeme s mnoha politickými partnery (SNK ED, Jsme PRO!kraj, HNHRM, Volba pro město Děčín a Toryové) a upevnění spolupráce s cílem vytvořit silný subjekt je pro mě více než místo na kandidátce. Navíc je jedno jestli jste první nebo dvacátý, všichni na naší kandidátce jsou slušní a schopní lidé a pokud se mají stát poslanci, pak se tak mohou stát z jakéhokoli místa – stačí k tomu vůle voliče vyjádřená preferencemi. Navíc dosavadní práce v rámci hnutí a angažovanost ve volbách byla velmi náročná jak fyzicky, psychicky, tak i časově a to zejména na pozici lídra hnutí v kraji.

Jinak si myslím, že se nemám za co stydět, protože jsme naše hnutí v kraji posunuli za tu dobu z pozice nováčka bez výsledků do pozice hnutí, se kterým se musí počítat a to zejména v situaci, kdy se nám daří spojovat síly s podobnými stranami a hnutími.

Kandidujete abyste pomohl regionu,nebo utečete do Prahy, když budete zvolen?

Jsem patriot, mám rád místo, kde žiju, mám tu rodinu, kamarády a chci tu žít i nadále, takže nekandiduji proto abych „utekl do Prahy“, ale proto abych hájil zájmy regionu, selský rozum v rozhodování a zbavoval náš život obtěžujících nesmyslů, které nás ubíjí.

Proč by měli být starostové voleni do parlamentu?

Mělo by být přirozené, má-li mít parlament nějakou důvěryhodnost, že se poslancem stane člověk, který se vypracuje do vrcholné funkce postupně od základu, prokáže svoje schopnosti a důvěryhodnost a pokud se jedná o starostu, který je do své funkce volen opakovaně, pak je u něj určitá záruka důvěryhodnosti.

Starostové jsou současně tzv. lidmi v první linii, kteří jsou v denním kontaktu s problémy a potřebami svých občanů a jsou to lidé zvyklí jednat, dosahovat dohod a řešit reálné problémy tak, aby skutečně pomáhali, takže mohou do vrcholné politiky přinést vytrácející se prvky slušnosti a respektu k názoru jiných.

Co je Vaším cílem v parlamentu prosazovat?

Rozum, slušnost, zodpovědnost, bránit naše právo rozhodovat se o své budoucnosti, bránit se proti obtěžování státem.

Red

Red