„Koncert pro hospic byl nářez,“ píše skupina The Tap Tap

 

Litoměřice hospic sv Štěpána nadace Kalich charitativní koncert skupiny The Tap Tap a dívčí pěvecký sbor

Teda to byl nářez! Koncert pro hospic v Litoměřicích se energií vyrovnal nejnašláplejším rockovým akcičkám. Holky z Puellae cantantes s námi pařily na podiu a zpívaly naplno pro vyprodaný sál. Díky.“ Tak na svých facebookových stránkách zhodnotil frontman kapely The Tap Tap včerejší charitativní koncert v domě kultury, který pro Hospic sv. Štěpána již popáté uspořádal Nadační fond Kalich za podpory města Litoměřice a ve spolupráci s MKZ.

Litomìøice hospic sv Štìpána nadace Kalich charitativní koncert skupiny The Tap Tap a dívèí pìvecký sbor

Zdravotně handicapovaným členům The Tap Tap tleskalo více než pět stovek diváků ve stoje. Zapálení, s jakým ke koncertu přistoupili, bylo strhující. Stejně jako nasazení dívek z pěveckého sboru Puellae cantantes pod vedením sbormistra Romana Pallase. Třešničkou na dortu se stalo předání šeku předsedou správní rady NF Kalich Alexandrem Vondrou ředitelce hospice Monice Markové. Výtěžek ze vstupného totiž dosáhl částky 100 tisíc korun. 200 tisíc korun předal místostarosta Pavel Grund za město Litoměřice, které i přes pravidelnou každoroční podporu rozhodlo o mimořádném finančním příspěvku. Dalších 50 tisíc korun hospici darovali manželé Kuldovi. Tři tisíce pak mezi sebou vybraly pro hospic zpívající „Puelky“.

klar opocenskaTěsně před vyvrcholením akce pořádané v rámci Litoměřického kulturního léta předal starosta Ladislav Chlupáč společně s vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renátou Jurkovou Ceny Aloise Klara. Pro sošky představující poděkování za dlouhodobý přínos ve zdravotní a sociální oblasti si na podium přišli vedoucí litoměřického Klokánku Ivana Prudičová a ředitelka Diakonie ČCE Irena Opočenská, nominované za sociální oblast. Za oblast zdravotnictví cenu převzal loni do důchodu odcházející primář litoměřické nemocnice Ivan Brambaški. Důchodového věku je i bývalá vrchní sestra litoměřické léčebny dlouhodobě nemocných Jaroslava Krahulíková, která si cenu vzhledem ke své právě probíhající dovolené převezme dodatečně.

Foto: Téměř vyprodaný sál DK – potlesk ve stoje
Foto 2: Výtěžek ze vstupného dosáhl 100 tisíc korun – šek předává předseda správní rady NF Kalich
Foto 3: Součástí koncertu bylo i předání Cen Aloise Klara starostou města osobnostem, které se zasloužily o rozvoj sociální a zdravotní oblasti města Litoměřice. Na snímku je jedna z oceněných – dlouholetá ředitelka Diakonie ČCE Irena Opočenská. 
Red

Red