„Kotlíková dotace“ v Ústeckém kraji spuštěna

kourici-komin„Ústecký kraj je jedním z krajů, které trpí pravidelnými smogovými situacemi a zhoršeným životním prostředím. Lokální topeniště patří mezi zdroje znečištění ovzduší, proto máme velký zájem na realizaci společného programu na výměnu kotlů za moderní nízkoemisní typy. Jsem rád, že se i přes zdržení podařilo program spustit ještě v letošním roce, a to i díky navýšení spoluúčasti Ústeckého kraje na deset milionů,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

Příjem žádostí byl zahájen 1. srpna 2013 v 8 hodin. Potřebné materiály pro žadatele o podporu výměny kotlů včetně formuláře žádosti jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústeckého kraje, Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz) a Státního fondu životního prostředí (www.sfzp.cz). Pro žadatele, kteří nemají přístup k internetu, jsou potřebné materiály včetně formuláře žádosti k dispozici v tištěné formě na podatelně a recepci Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Případné dotazy zodpoví pracovnice Ústeckého kraje Mgr. Eva Michálková (tel.: 475 657 831, e-mail: michalkova.e@kr-ustecky.cz) a pracovnice Státního fondu životního prostředí Mgr. Petra Danningerová (tel.: 595 198 443, e-mail:petra.danningerova@sfzp.cz).

Žádosti o dotaci se podávají osobně v zalepené obálce označené v souladu s podmínkami vyhlášení výzvy v jednom podepsaném originále v českém jazyce na podacím místě pro příjem žádostí, kterým je podatelna Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem. Poslední žádost každého úředního dne bude přijata 30 min před koncem úředních hodin podatelny. Ukončení příjímání žádostí je stanoveno na 27. 9. 2013 (nebo v den vyčerpání alokace, nastane-li tento den dříve).

Pro tuto výzvu je alokováno celkem 20 mil. Kč, a to 10 mil. Kč z rozpočtu Ústeckého kraje a 10 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Kontakt:

Mgr. Magdalena Hanáčková, tisková mluvčí

odbor kanceláře hejtmana Ústeckého kraje

Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem

Tel.:   +420 475 657 726

Mob.:+420 737 203 666

Mail:   hanackova.m@kr-ustecky.cz

Red

Red