Kraj pomůže obcím a městům s demolicemi prázdných domů

Obce a města v Ústeckém kraji mohou podávat žádosti o dotaci na demolici prázdných objektů Podpora revitalizace území a Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, které vyhlašuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR na pokyn premiéra Bohuslava Sobotky.

 

O vyhlášení programů usiloval Ústecký kraj spolu s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje. Premiéra Bohuslava Sobotku o nutnosti podpořit obce se sociálně vyloučenými lokalitami dotacemi na demolici prázdných domů informoval při jeho návštěvě kraje v loňském roce právě radní pro sociální problematiku Martin Klika.

Dotační program je vypsán na tři roky. Každoročně bude uvolněno na dotace 100 milionů korun. Podpora je určena pro města se sociálně vyloučenými lokalitami na demolici prázdných domů. Větší šanci sáhnout si na dotaci budou mít menší města a města s větším podílem sociálně vyloučených obyvatel.  Města mohou získat dotaci minimálně 300 tisíc korun, maximálně 5 miliónů korun a do maximální výše 80 procent z vynaložených nákladů na demolici.

„Společně s HSR-ÚK jsme oslovili města a obce Ústeckého kraje s žádostí o vyčíslení vysídlených budov v jejich katastru. Odpovědělo přes 130 obcí. Celkový počet domů k demolici je 241, ale různé velikosti s orientačním počtem 1165 bytů. Odhadované náklady na demolice jsou jen v našem kraji 260 milionů korun. Z průzkumu jasně vyplývá, že se jedná o problém celého kraje. V kraji narůstá počet osob žijících v chudobě a v sociálně vyloučených lokalitách. Sociálně vyloučených lokalit je v kraji 80, což je absolutně nejvyšší počet v celé ČR. V sociálně vyloučených lokalitách žije více než 38 tisíc lidí, což je více než jedna třetina všech obyvatel sociálně vyloučených lokalit v celé ČR,“ připomněl krajský radní Martin Klika.

Na obce se sociálně vyloučenými lokalitami při vyjednávání podmínek mysleli Ústecký kraj i HSR-ÚK nejvíce. „Intenzivním jednáním s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR se nám podařilo do programu prosadit, že čím vyšší míra sociálního vyloučení je v dané obci, tím větší má šanci na získání dotace.  Aby měly šance i malé obce, podpořili jsme zavedení kritérií zohledňujících velikost obce. Aby byly současně více podpořeny města a obce z nejvíce problematických částí strukturálně postižených krajů, zasadili jsme se o kritérium, že body na víc získává žadatel z hospodářsky problémového regionu,“ uvedla předsedkyně HSR-ÚK Gabriela Nekolová, která se na vyjednávání podmínek programu podílela také z pozice zástupce vládního zmocněnce pro Ústecký,  Moravskoslezský kraj a Karlovarský kraj

Hlavní podmínkou pro možnost podání žádosti o dotaci je, aby domy byly v majetku města. Proto musí města nejprve prázdné objekty vykoupit od majitelů. Další podmínkou je, aby města uvolněný pozemek sama využila. Musí mít zpracovaný projekt následného využití revitalizovaného území. „Díky intenzivnímu vyjednávání s ministerstvem pro místní rozvoj se nám společně s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje podařilo snížit dobu povinné využitelnosti pozemku ze třiceti na deset let. Po uplynutí deseti let už může město pozemek třeba prodat. Jsem velmi rád, že se nám společně podařilo přesvědčit premiéra Bohuslava Sobotku o potřebnosti tohoto programu. Prázdné objekty představovaly potencionální hrozbu v oblasti prevence kriminality a bezpečnosti měst,“ komentuje vyhlášení programu krajský radní Martin Klika.

Zodpovídá: Vít Hnízdil

Red

Red