Krušnohoří je zase blíže zápisu na Seznam světového dědictví UNESCO

Český ministr kultury Daniel Herman a saský ministr vnitra Markus Ulbig podepsali v pondělí 11. prosince v Drážďanech společnou nominační dokumentaci Hornického regionu Krušnohoří/Erzgebirge pro zápis na Seznam světového dědictví UNESCO.

Završil se tak téměř dvouletý proces přepracování nominace na radu expertů ICOMOS, kteří doporučili úpravu pojetí původního zámě ru, což vedlo ke stažení původně předložené nominační dokumentace v dubnu 2016 a jejímu společnému přepracování. Po celou dobu zpracování mezinárodní sasko-české nominační dokumentace aktivně spolupracoval vedle Welterbe Konvent složeného ze saských obcí a okresů, zainteresovaných obcí na české straně, Karlovarského kraje také samozřejmě i Ústecký kraj. Zástupci všech zúčastněných subjektů byli také přítomni slavnostnímu podpisu nominační dokumentace.

 

Nyní bude do 31. ledna 2018 nominační dokumentace doručena prostřednictvím stálého za stoupení Spolkové republiky Německo na centrálu UNESCO v Paříži, aby mohla být v průběhu příštího roku oficiálně hodnocena a následně mohlo být rozhodnuto o zápisu na seznam v červenci 2019 při výročním zasedání světového výboru UNESCO.

 

Součástí české části nominace je celkem šest hornických kulturních krajin, které se nacházejí ve východní i západní části Krušných hor. Další jsou na německé straně. „V Krušných horách jsou rozesety hornické památky, které přesně zobrazují vývoj hornictví a jeho vliv na region, krajinu ale i místní kult uru. Krušné hory a jejich hornická minulost si zápis na seznam světového dědictví zaslouží. Především jde ale o to, aby hornické památky zůstaly zachovány dalším generacím,“ řekl krajský radní Zdeněk Matouš, který má také jako starosta Krupky k celému projektu už z minulých let velmi blízko.

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/sasko-a-ceska-republika-podepsaly-nominacni-dokumentaci-4-cs2438.html

Red

Red