Letošní varhanní léto bylo úspěšné

16.09.2012 Aktuality Eva Břeňová

Poslední koncert se v katedrále sv. Štěpána uskutečnil 12. září. Novému pojetí mezinárodního hudebního festivalu zpočátku mnozí nevěřili. Největší důvěru mu ale nakonec dali sami návštěvníci. Ačkoliv se díky sníženému rozpočtu uskutečnili čtyři místo obvyklých šesti koncertů, celková návštěvnost stoupla o šedesát procent.


„Letos jsme vedle klasických varhanních recitálů zařadili i komorní koncerty. Vedle varhan tak zazněly hlasy operních sólistek, violoncella či dechových nástrojů. Více jsme se také soustředili na atraktivnost repertoáru jednotlivých umělců. Věříme, že vše pomohlo přiblížit fenomén varhanních koncertů širšímu spektru posluchačů,“ konstatovala ředitelka Městských kulturních zařízení Litoměřice Věra Kmoníčková.

Red

Red