Litoměřice – Bezdomovci v mrazech na ulici spát nemusejí

autor ilustrační anotační fotografie: Karel Pech

Bezdomovci přespávající v čekárně dolního vlakového nádraží se nelíbí cestujícím. Tento stav se v posledních dnech stal terčem kritiky. Lidé bez domova však dostávají prostřednictvím sociálních pracovníků informace o tom, že na ulici spát nemusejí. K dispozici jsou jim totiž ubytovny. K jejich využití je ale nikdo nutit nemůže. Na toto jednání v loňském roce bohužel doplatil muž, který přespával venku, kde byl posléze sociální pracovnicí nalezen již bez známek života.

Město spolupracuje s neziskovými organizacemi a situaci lidí bez domova pravidelně sleduje. Dva naši zaměstnanci mezi bezdomovce chodí a sdělují veškeré potřebné informace, včetně těch o možnosti bezplatného noclehu. Kámen úrazu však bývá v tom, že bezdomovci často odmítají dodržovat pravidla přenocování a sami se tak od této možnosti distancují,“ informovala vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu Renáta Jurková.

Počet lidí bez domova se v Litoměřicích pohybuje okolo 170, z toho 140 jich je ubytovaných, další tři desítky jsou bez umístění. Nocleh pro tyto občany v nouzi zajišťuje Dům Naděje a Azylový dům Litoměřice, a to s podporou města. Od -5 stupňů je v azylových domech možné alespoň přenocování „na židli“. „Ačkoliv kapacita pro všech třicet lidí bez střechy nad hlavou pro trvalé ubytování není, v těchto krizových situacích jsou azylové domy schopné zajistit dostatečný počet míst alespoň pro nocleh na židli. Oba domy však mají svá pravidla, mezi která patří například zákaz požití alkoholu a jiných omamných látek, což pro mnohé občany v tísni představuje problém, kvůli kterému se raději rozhodnout nabízenou možnost nevyužít a hledat jiné možnosti noclehu,“ vysvětlila Renáta Jurková.

Red

Red