Litoměřice – Nejlepší stavba UK je v Litoměřicích

Soutěž o nejlepší Stavbu Ústeckého kraje roku 2013 ovládly Litoměřice. Architekti a zhotovitelé si převzali ocenění z rukou hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, který nad akcí převzal i záštitu, zástupců Okresní hospodářské komory v Litoměřicích a České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. První místo si odnesl gotický hrad Litoměřice – Svatostánek českého vinařství.

Tisková zpráva ze dne 26. února 2015

Seznam oceněných staveb:

 1. místo
  Svatostánek českého vinařství  – Gotický hrad Litoměřice
  Ocenění získalo město Litoměřice zastoupené starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem
 2. místo
  Dostavba Výzkumného a vývojového centra Hennlich
  Ocenění získaly společnosti Hennlich s.r.o a Casua, spol. s.r.o.
 3. místo
  Atlantik – knihovna a multimediální centrum
  Ocenění získalo Statutární město Děčín

Zvláštní cenu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Ústí nad Labem obdrželo město Bohušovice nad Ohří za Protipovodňová opatření města Bohušovice nad Ohří

Zvláštní cenu Okresní hospodářské komory v Litoměřicích si odneslo sdružení právnických osob s názvem Terezín – město změny a to za stavbu jízdárny v Terezíně.

Red

Red