Litoměřice – PR představení kandidátů ČSSD

Představujeme Vám první šestku kandidujících do městského zastupitelstva v Litoměřicích za ČSSD.

Lídrem kandidátky se stal Ing. Karel Prokop. Pan Prokop je člověk velmi obětavý s rozsáhlými zkušenostmi ve vedení poměrně velkých firem. V Teplické nemocnici zastával funkci ředitele. Jako ředitel a manažer v této nemocnici pracoval jen jeden rok. Za jeho působnosti však nemocnice, která byla na pokraji úpadku se dostala do modrých čísel. Začala prosperovat a její dluhy byly odstraněny. Pro nemocnici uměl i vybojovat další dotace a tím zabezpečil její bezproblémový chod. Dále také 12 let zastával funkci ředitele Centra sociální pomoci Litoměřice, které sdružovalo 12 sociálních zařízení v okrese Litoměřice. Jednalo se především o domovy důchodců a ústavy sociální péče. Za jeho působení se z bývalého průměrného OUSS stala moderní organizace, která v republice patřila mezi nejlépe hodnocené poskytovatele sociálních služeb. V současné době je zástupcem ředitele SVP, DDŠ, DD a ZŠ Dobřichovice, školská organizace MŠMT, které sdružuje několik speciálních pedagogických zařízení ve středních Čechách.

Dalším kandidátem je paní Helena Lexová. Paní Lexová vystudovala konzervatoř. Dlouhá léta působila jako učitelka hudby. V současné době pracuje jako podnikatelka. Dále vede a zpracovává účetnictví několika firmám a také pro ně pracuje jako ekonom. Díky jejím schopnostem vést firmu, její firma prosperuje na trhu a další firmy usilují o její spolupráci. Ve své firmě také zřídila i pracovní místa. V současné době pomáhá tělesně postiženým a důchodcům. Organizuje pro ně zájezdy po památkách a do divadel. Pořádá kulturní akce pro tělesně postižené a pomáhá jim zlepšit jejich samotu. Navštěvuje je v jejich zařízeních a pořádá koncerty a vzdělávací akce.

Dalším kandidátem je pan Ing. Vladimír Kestřánek, MBA, který pracuje jako ekonom litoměřické nemocnice. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a je absolventem Pražské mezinárodní manažerské školy při VŠE. Nemocnice patří mezi největší organizace v regionu, zaměstnává téměř 1 000 pracovníků a její roční rozpočet činní téměř 600 mil. Kč. Ing. Kestřánek si nejvíce si cení skutečnosti, že nemocnice je dlouhodobě ekonomicky stabilní, není zadlužená a patří mezi 30 nejlépe hospodařících nemocnic, ze 180-ti nemocnic ČR. Při

Dalším v řadě je Ing. Lukáš Znojemský. Pan Znojemský je velice oblíben nejen ve škole, kde pracuje jako učitel a zástupce ředitele, ale i v litoměřické ČSSD a mezi sportovci. Pan Znojemský je velice pracovitý a bezproblémový člověk. Lze si jeho povahu ověřit nejen tím, že je oblíben, ale i proto, že když ho někdo požádá o pomoc, tak i na úkor svého volného času, všem vyhoví. Jako zastupitel by byl jistě prospěšný všem občanům nejen v Litoměřicích.

Jako posledním v řadě prvních šesti kandidátů je Bc. Ondřej Marek. Tento ještě velmi mladý člen ČSSD je velice bystrý a pracovitý. Jeho zájem něco budovat a řídit dokazuje i tím, že i dále studuje při svém zaměstnání. Přestože ještě nemá tak velké zkušenosti, tak se již osvědčil v řídících funkcích. Je velice schopný na svém pracovišti, kde zastává funkci terénního pracovníka v sociálních službách, což je v současné době jeho hlavním posláním. Ve svém kolektivu je velmi oblíben, proto si ho také členská základna vybrala a navrhla na kandidátku za ČSSD do Zastupitelstva města Litoměřice.

 

Red

Red