Litoměřická charita děkuje koledníkům

 

Odměnou za koledování bude dětem bruslení. 

Jako poděkování nejen koledníkům, ale všem, co se zapojili do organizace Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi, bude tuto sobotu 13.2. bruslení zdarma. Litoměřický zimní stadion vyšel vstříc a vyčlenil více než hodinu pouze pro koledníky a dobrovolníky Tříkrálové sbírky. Každého, kdo se prokáže tříkrálovým šátkem, který dostali všichni koledníci, pustí na led zdarma a to v době od 12:15 do 13:30 hodin.

Také vedení stadionu patří od Charity veliký dík.

Red

Red