O projektu Sportovního komplexu Račice – Štětí

unnamed Pokud dešifrujeme ony dvě zkratky, pak SCR je Sportovní centrum Račice a KVS znamená  Klub vodních sportů ve Štětí. Na obou březích Labe by tak mohl vyrůst  opravu unikátní sportovní komplex, který by dále zvýšil význam nově ustaveného Národního olympijského centra u račického kanálu, které je jedním ze šesti podobných center v ČR pro některé další druhy sportů (tenis, atletika, lyžování, biatlon a d.). Zdeněk Pecka, ředitel Sportcentra, informoval hejtmana o chystaných akcích na račické vodě a o tom, že SCR je unikátním místem pro veslování a rychlostní kanoistiku nejen v Ústeckém kraji, ale de facto v celém Euroregionu Labe.   Michal Kurfist z  veslařského svazu podrobně hovořil o projektu nového sportovního komplexu,  záměrech a možnostech jeho využití.  V Račicích a ve Štětí by měl sloužit nejen akcím vrcholových sportovců (veslování, rychlostní kanoistika, dračí lodě a d.), ale v mnohem větší míře občanům z tohoto regionu a speciálně dětem a mládeži, a to ze sportovních tříd i třeba ZŠ ve Štětí.  Račický areál by se měl rozšířit o další sportoviště s víceúčelovými hřišti, uvažuje se o dostavbě tribuny, o hale a rehabilitaci a ve Štětí zase o akademii vodních sportů, centru pohybové medicíny  Ústeckého kraje, diagnostickém a vzdělávacím centru a o dalších aktivitách .

unnamed (1)

Pánové Pecka a Kurfist informovali hejtmana také o nedávno podepsaném memorandu, o spolupráci s obcemi a městy z nejbližšího okolí a o zapojení ústecké Univerzity J. E. Purkyně do zmíněného projektu. Zazněla také úvodní informace o dotacích od Českého olympijského výboru na rozvoj Národního olympijského centra pro vodní sporty a připravených financích od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Značná část diskuze potom patřila možnostem smysluplného zapojení kraje do celého projektu nebo podpoře významných akcí formou záštit nejvyššího představitele Ústeckého kraje.

          Kontakt:

Mgr. Zbyněk Šebesta, oddělení mediální komunikace

Red

Red