Lovosice – Harmonogram svozu biodpadů

Upozorňujeme občany města Lovosice, že pravidelný svoz bioodpadu bude zahájen ve čtrnáctém týdnu, tj. 8. dubna r. 2016, a to vždy v pátek, 1x za 14 dní, dle níže přiloženého harmonogramu. Poslední svoz v r. 2016 bude proveden ve čtyřicátémšestém týdnu, tj. v pátek 18. listopadu 2016.

Žadatelé o nádobu na bioodpad si ji mohou objednat na MěÚ Lovosice u Ing. Vosické (tel. 416 571 134), kancelář č. 211, případně Ing. Lízlové (tel. 416 571 135), kancelář č. 209 a osobně vyzvednout u spol. FCC BEC, s.r.o., Prosmycká 2/88, Lovosice, u p. Paneše, (tel. 605 209 839), E-mail: panes@bec-odpady.cz, každý všední den od 8.00 – 13.00 hod.

Harmonogram svozu

Duben: 8.4., 22.4. Srpen: 12.8., 26.8.
Květen: 6.5., 20.5. Září: 9.9., 23.9.
Červen: 3.6., 17.6. Říjen: 7.10, 21.10.
Červenec: 1.7., 15.7., 29.7. Listopad: 14.11., 18.11.

V těchto ulicích: 28. října, Barákova, Dlouhá, Dvořákova, Fibichova, Hálkova, Hluboká, Jabloňová alej, Jaroslava Ježka, Jiráskova, Jungmanova, Kmochova, Komenského, Kostelní, Leoše Janáčka, Lhotecká, Lovošská, Máchova, Mánesova, Nerudova, Palackého, Pod Vinicí, Polní, Příčná, Přívozní, Purkyňova, S. K. Neumanna, Sadová, Smetanova, Sukova, Sv. Čecha, Škroupova, Teplická, Terezínská, Tylova, U Výtopny, Ústecká, Vančurova, Víta Nejedlého, Vrchlického.

Nádoby musí být přistaveny v den vývozu bioodpadu nejpozději do 6.00 ráno!

Mezi bioodpad patří

Zbytky ovoce, zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky listí, tráva, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů.

Mezi bioodpad nepatří

Zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, znečištěné piliny, exkrementy masožravých zvířat a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

 

V Lovosicích: 8.3.2016

Zodpovídá: MÚ Lovosice
Red

Red