Lovosice – spustily nový informační web pro občany

Parcely, jejich čísla, druhy pozemků, ale také graficky znázorněné plochy městské zeleně nebo městský mobiliář, naleznete na právě spuštěném mapovém serveru města Lovosic. Vyhledat zde jdou základní údaje týkající se Lovosicka, vyplývající z katastrální mapy a pasportu zeleně.

Pasport městské zeleně obsahuje stromy, keře, mobiliář (lavičky, koše, květináče, popelnice) a travní plochy udržované technickými službami. Proklikem na jednotlivé objekty se o nich lze dozvědět více v tabulce pod mapou. U dřevin je to krom názvu například i obvod kmene, parcela, kde se nalézají, frekvence údržby a další zásahy. U popelnic jsou to třeba informace o vývozech nebo odpadech, které lze do popelnic umisťovat.

Pasport zeleně je postupně doplňován a až na výjimky se zabývá zelení, jejímž vlastníkem je město. Pokud zde některé stromy či zelené plochy chybí, nejsou vlastněny městem Lovosice.

Mapový server by měl občanům umožnit lepší dosažitelnost dat, která nejsou běžně přístupná, a je třeba kvůli nim vážit cestu na městský úřad. Zároveň se zde lze něco dozvědět o městské zeleni,“ vysvětluje Milan Diana, starosta města.

Prostřednictvím mapového serveru město dále plánuje v předstihu informovat o plánovaném kácení městské zeleně nebo o nových výsadbách. Dále to mohu být například: změny vývozu popelnic či výměny mobiliáře.

Data na server budou v budoucnu přibývat, plánujeme zveřejnit například informace týkající se digitálního povodňového plánu nebo honiteb,“ dodává Dian.

Mapový server naleznete na webové stránce http://mapy.lovosice.com, současně byl v rubrice „Odpady a zeleň“ na webu města zveřejněn také harmonogram sečí travnatých ploch.

Red

Red