Lovosice – Stavba nové stanice HZS v plném proudu

Stavba stanice Hasičského záchranného sboru – Lovosice úspěšně pokračuje. V těchto dnech byla dokončena střecha, byla zahájena montáž oken a provádějí se práce uvnitř objektu.

Stavba stanice Lovosice (1).JPG

V nově budované stanici jsou tři stání pro výjezdové automobily. V jednom z nich je zároveň technologie mytí pro hasičskou techniku. Personálně bude výjezd hasičů zajištěn celkem 18 hasiči ve směně a jedním denním pracovníkem – velitelem stanice. Předpokládané předání díla – konec června 2015. Stanice je určena pro jednotku profesionálních hasičů České republiky – HZS Ústeckého kraje – Lovosice. Ta se do Lovosic vrátí z Litoměřic, odkud teď vyjíždí, po 11 letech. Nově budovaná stanice v Lovosicích bude typu P1. To jest stanice s trvalým  obsazením jednoho organizovaného výjezdu.

Investorem je Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje.

Jednotka HZS Ústeckého kraje, stanice Lovosice zajišťuje požární ochranu na území ORP Lovosice, kam spadá i budovaný úsek dálnice D8

Stavba stanice Lovosice (3).JPG

(včetně tunelů) přes České středohoří. Právě vysoké požární nebezpečí v tunelech a potřeba dojezdu jednotek PO do 10 minut přispělo k realizaci stavby stanice v Lovosicích.

Stanice s profesionálními hasiči v Lovosicích byla od roku 1965. Jednotka sídlila v prostorách původního SDH města Lovosic ve dvorním traktu dnešního Domova mládeže v ulici Osvoboditelů. Postupnou modernizací města a vyššími nároky hasičů na prostory, byly garáže zbourány a jednotka se v roce 1975 přemístila do objektu dnešních technických služeb v Terezínské ulici. Povodeň v roce 2002 tento objekt zničila, proto se jednotka nejprve přemístila do prostor INTRANSU (bývalá RO-LA u Lukavce), kde však nebyla technika v garážích. Před zimou 2002 se hasiči nastěhovali do prostor Lovochemie a.s.
Následně byla jednotka od června 2004 dočasně dislokovaná do nově zbudované stanice v Litoměřicích.

Red

Red