Lovosice – TZ k projektu „Nadační fond Albert dětem“

Lovosice, 05. 03.. 2014

DIGITAL CAMERA

Na základě úspěšné žádosti v rámci programu „Nadační fond Albert dětem“
byl projekt Farní charity Lovosice „Komunitní centrum Amicus“ podpořen částkou 40.000,-- Kč. Projekt byl realizován v období od 1. února 2013 do 31.
ledna 2014.
Konkrétními cíli projektu bylo:
 • pomáhat zvládat nároky spojené se školní docházkou nebo studiem
 • rozvíjet pozitivní vlastnosti dětí/mládeže
 • aktivizovat a motivovat k aktivnímu řešení problémů, k pravidelné školní docházce a k účinnému trávení volného času
 • pozitivně posouvat vnímání hodnoty vzdělání (jako možného prostředku dosahování životních cílů a sociálních změn)
 • pozitivně posouvat sociální a komunikační strategie
 • prostřednictvím preventivního působení/aktivit snižovat výskyt sociálně patologických jevů.

  DIGITAL CAMERA

V průběhu realizace projektu byly podpořeny zejména tyto aktivity Komunitního centra Amicus:

 • činnost tanečního souboru Lačho Amicus – nákup kostýmů, úhrada výdajů za dopravu na vystoupení. V průběhu realizace projektu absolvoval taneční soubor řadu veřejných vystoupení na festivalech v Trmicích, Obrnicích, Liberci, Chanově aj.,

 • úhrada nákladů za pobyt v letním dětském táboře ve Starých Splavech a na relaxačně pracovních pobytech na farmě Zababeč u Třebušína – účast na všech akcí celkem 45 dětí, převážně obyvatel městské ubytovny v Nádražní ulici,

 • úhrada materiálových a provozních nákladů Komunitního centra,

 • v průběhu období byla v prostorách Komunitního centra poskytována sociální služba v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách – pomoc při přípravě na školní vyučování apod.

Závěrem chci poděkovat „Nadačnímu fondu Albert dětem“ za poskytnutou podporu a pomoc a vyjádřit naději, že se i v budoucnu podaří pokračovat v úspěšné spolupráci.

Roman Striženec

Ředitel Farní charity

Lovosice

Red

Red