Město Štětí a firma Mondi podepsaly Memorandum o spolupráci

Výrazné spojení Města Štětí a firmy Mondi bylo podepsáno ve čtvrtek 29. 6. 2017 v rámci Memoranda o spolupráci. V obřadní síni štětské radnice ho podpisem stvrdil starosta města Tomáš Ryšánek a generální ředitel štětské divize firmy Roman Senecký.
„Jedná se o další důležitý krok k prohloubení spolupráce města a firmy Mondi,“ prohlásil krátce po podpisu starosta Štětí Tomáš Ryšánek.
Memorandum má šest klíčových bodů. Ty se zabývají realizací projektů v oblasti životního prostředí a modernizace výrobních celků v areálu společnosti, podporou vzdělávání, podporou sociální oblasti a komunit, kulturně společenských aktivit, sportu – tělovýchovy a zdravého životního stylu a v neposlední řadě i financí.
„Firma Mondi poskytne školským zařízením, a to zejména formou finanční podpory na projekty pro modernizaci vybavení školy. Dále pak poskytne společnost na žádost školy materiální podporu – darování papíru. Mondi Štětí též umožní odbornou praxi pro studenty, exkurze do závodu, přednášky odborníků a nadále bude podporovat technické vzdělávání formou společných projektů s Městem Štětí a školskými zařízeními,“ citoval jeden z bodů Memoranda šéf štětské továrny Roman Senecký.
Finanční dar firmy městu pro letošní rok činí 3,5 milionů korun. Většina z něj půjde na rekonstrukci prostranství před kinem a opravu fasády samotné budovy kina.
„Firma městu finančně pomáhala i v minulých letech. Nicméně letošní částka je historicky nejvyšší. Toho si nesmírně vážíme a věříme, že i v příštích letech budeme takto spolupracovat a vymýšlet investiční možnosti společně,“ uvedl k daru starosta města.
Město Štětí je významným průmyslovým centrem Polabí s dlouholetou historií v oblasti výroby papíru. Společnost Mondi Štětí a.s. vykonává na území města své ekonomické aktivity, které zahrnují především výrobní procesy spojené se zpracováním dřeva, výrobou papíru a celulózy a dále pak výrobou energií a vodním hospodářstvím. Zároveň je Mondi Štětí nejvýznamnějším zaměstnavatelem a patriotem regionu v oblasti kultury, sportu, vzdělávání a partnerem regionu v sociální oblasti.

Red

Red