Město Štětí nabízí Senior dopravu

Pomohla s ní i společnost Mondi Štětí

Město Štětí ve spolupráci se společností Mondi Štětí nabízí od 1. 9. 2020 svým občanům starším 70 let zvýhodněnou individuální dopravu v rámci celého území Štětí a jeho místních částí prostřednictvím tak zvané Senior dopravy.

Služba je určena také držitelům průkazu ZTP nebo ZTP/P bez omezení věku. Doprava je poskytována každý pracovní den od 8 do 15 hodin. Jízdu si může objednat žadatel na telefonním čísle 601 128 762 v pracovních dnech od 7.30 do 11 hodin. „Dopravu může senior nebo zdravotně postižený využít k návštěvě lékaře, úřadu, pošty, k cestě na nákup nebo k návštěvě rodiny,“ nastínil starosta města Tomáš Ryšánek. Každá jízda bude zpoplatněna částkou 20 Kč.

Před objednáním bude nutné připravit si veškeré potřebné informace (datum, čas a místo odjezdu, cíl cesty, telefonní číslo). Pokud bude objednavatel požadovat i cestu zpět, jedná se o dvě samostatné jízdy. Každá jízda musí být nahlášena zvlášť.

Před jízdou si musí objednavatel připravit i přesnou částku za přepravu. „Řidiči se cestující prokáže občanským průkazem nebo průkazem ZTP či ZTP/P. Jako doprovod s ním může jet jedna osoba, která hradí také 20 Kč za jednu jízdu,“ doplnil starosta Ryšánek.

Důležité jsou i další informace. Doprava není nároková, z čehož vyplývá, že pokud nebude řidič přítomný ze zdravotních či jiných důvodů, nebude Doprava v tu danou dobu poskytována. Tato služba nenahrazuje úkony pečovatelské služby, záchranné služby a další služby nebo úkony nespadající do kompetence (pravomoci) poskytovatele.

Senior doprava je poskytována pouze na území města Štětí a jeho místních částí (Brocno, Čakovice, Hněvice, Chcebuz, Počeplice, Radouň, Stračí, Újezd, Veselí) a je poskytována výhradně občanům s trvalým bydlištěm ve městě Štětí a jeho místních částí.

Vozidlo pro Senior dopravu zakoupila společnost Mondi Štětí, která s městem úzce spolupracuje i na dalších akcích pro nejstarší obyvatele města. „Společnosti Mondi dlouhodobě podporuje seniory v našem regionu. A to jak finančně v rámci akce Patriot, tak i například pořádáním tradičních koncertů v Domě s chráněnými byty ve Štětí. Naši dobrovolníci se podílejí i na dalších akcích pro štětské seniory,“ uvedla za společnost Mondi Štětí Markéta Bašusová.

Pavel Hoznédl

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Red

Red