Svaz Vietnamců věnoval Ústeckému kraji pro Krajskou zdravotní finanční dar ve výši 800 tisíc korun

foto

Svaz Vietnamců v Ústeckém kraji předal hejtmanovi Oldřichu Bubeníčkovi pro společnost Krajská zdravotní, a. s. finanční dar ve výši 800 tisíc korun na nákup plicních ventilátor ů a dalších přístrojů potřebných v boji proti pandemii COVID-19. Kromě finančního daru věnovala vietnamská komunita Ústeckému kraji také 950 kusů osobních ochranných pomůcek.Tisková zpráva ze dne 23. dubna 2020 


Celou sbírku inicioval a zastřešil Svaz Vietnamců v Ústeckém kraji. V rámci jednotlivých okresních svazů se vybralo celkem 800 tisíc korun. Částku 471.450 korun, která byla posbírána v okrese Teplice, Ústí nad Labem a Most, již vietnamská komunita jednotlivým nemocnicím v těchto oblastech předala. Zbylá částka, kter ou společnost Krajská zdravotní, a. s. obdržela, bude využita k nákupu zdravotnických přístrojů. Celkem 120 tisíc korun připadne Nemocnici Teplice na nákup plicního ventilátoru. 100 tisíc korun je určeno pro Nemocnici Most na nákup ozonového generátoru a zbylá částka poputuje do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, ta za ně nakoupí plicní ventilátory.

Kromě finančního daru věnoval svaz Ústeckému kraji také osobní ochranné pomůcky, a to konkrétně 250 kusů ochranných obleků, 120 kusů ochranných brýlí, 150 kusů respirátorů FFP2, 400 kusů látkových roušek a 80 kusů desinfekčních gelů na ruce. Vietnamská komunita v regionu projevila soudržnost již dříve. Nemocnicím, ale i zařízením poskytujícím sociální služby, například domovům pro seniory nebo dětským domovům, darovala celkem 4 5 tisíc kusů ručně šitých roušek. V některých okresech darovala těmto institucím také drobné občerstvení a nápoje.

„Chtěl bych Svazu Vietnamců v Ústeckém kraji i jednotlivým okresním svazům, které se na sbírce podílely, nesmírně poděkovat za jejich solidaritu. Díky nim i dalším lidem, kteří nezištně pomáhají v situacích ohrožujících život, se nám úspěšně daří bojovat s takovými nebezpečími, jako je pandemie koronaviru. Za pomocí takových lidí se nám situace kolem COVID-19 mnohem lépe zvládá. Mezi vietnamskou komunitou mám mnoho přátel a musím říci, že to jsou skvělé osobnosti a druzí jim nejsou lhostejní,“ vyjádřil se k mimořádnému daru vietnamské komunity hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček.

1
Zástupci Svazu Vietnamců v Ústeckém kraji předali hejtmanovi kraje (vlevo) a generálnímu řediteli Krajské zdravotní šek v hodnotě 800 tisíc korun

2
Zleva: hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, předseda Svazu Vietnamců v Ústeckého kraje Van Minh TRINH a generální ředitel Krajské zdravotní, a. s. Petr Fiala

3
Slavnostní události se kromě Petra Fialy (druhý zleva) zúčastnil také krajský zastupitel a předseda výboru pro národnostní menšiny Pavel Vodseďálek (druhý zprava)

Red

Red