Můžeme pomoci dětem a potřebným

Farní charita Lovosice Vás všechny tímto prosí a žádá o účast na Charitní sbírce, která proběhne dne 15. 5. 2014 od 9.00 – do 17.00 hodin v hypermarketu GLOBUS Trmice

Pracovníci Farní charity budou od dárců vybírat nejen potraviny, ale pokud bude někdo ochoten přispět, tak i drogérii, pomůcky pro děti jako jsou pastelky, bloky, papíry, modelíny, štětce, atd.

V tento den budeme na stejném místě a ve stejném čase od občanů vybírat použité nádobí, příbory, ložní prádlo, hračky, knížky, oblečení pro malé děti, obuv. Prosíme pouze v dobrém stavu. Děkujeme.

Kde váš dar může pomoci:

charita sbírka lovosice

Farní charita Lovosice provozuje v Lovosicích Azylový dům pro matky s dětmi, kde v součastné době máme 12 dětí ve věku od 9 měsíců do 17-ti let, kteří jsou u nás ubytování spolu se svými matkami (samoživitelkami). Děti z našeho sociálního zařízení se ve většině případů nedostanou do místních mateřských školek a u starších dětí jsou možnosti volnočasového vyžití omezené finanční situací jejich matek, která se pohybuje na prahu chudoby.

Dále provozujeme – Terénní programy pro lidi bez přístřeší, v těžkých životních situacích, kteří jsou mnohdy nuceni žít na ulici. Tito lidé si k nám chodí pro jídlo a ošacení.

Nízkoprahové zařízení Amicus, kde se odpoledne schází děti a mládež ve věku 6 až 26 let proto, aby nemuseli trávit čas na ulici. Amicus je zaměřen na aktivní trávení volného času, vedeme taneční soubor, máme keramickou pec, provozujeme sportovní aktivity, výtvarné aktivity a čtenářský kroužek.

V dopoledním rodinném klubu se v rámci SAS – sociálně aktivizačních služba pro rodiny – schází maminky nebo tatínkové se svými malými dětmi, učí se vařit, společně s pracovníky řeší svoje rodinné nebo osobní problémy, atd.

Všechny Vámi darované věci budou použity pro některou ze zmíněných oblastí podpory. Potraviny budou rozdány mezi matky samoživitelky s dětmi nebo lidi bez přístřeší. Pomůcky pro výtvarnou a tvořivou práci budou používány pracovníky Farní charity při práci s dětmi a mládeží, drogerie (mycí prostředky, hygienické potřeby, prací prášky, atd.) budou použity v Azylovém domě, pro udržování čistého prostředí.

Případné dotazy na tel. 731 129 742, Bc. Alena Maternová, vedoucí Azylového domu

Red

Red