Myslivecké soustředění, aneb příprava na Zlatou srnčí trofej

Paní Michaela Kubánková vede myslivecký kroužek již 4-tým rokem při DDM ve Štětí, kam chodí cca 8 dětí.

S dětmi se zúčastňovali soutěží, které pořádal MS Texal Radouň, každý měsíc červen, ale paní Kubánková společně s dětmi chtěli dosáhnout „něčeho více“. Doslechla se o kroužku v České lípě a tak si sehnala kontakt na vedoucí kroužku –paní Marcelu Malou. Nejdříve si napsali jen pár emailů a pak přišlo osobní setkání o kterém jak říká „věděla, že je to to pravé co hledá“.

A konečně nastal den odjezdu, který byl naplánován 3. 3. 2013 – 9.3.2013. Ubytování si zařídily v malebném prostředí uprostřed lesa v Maxově, kousek od Radvance a Sloupu v Čechách. Zde mladé myslivce přivítalo kouzelné středisko s příjemným personálem. Po ubytování všech, se děti dozvěděli jaký bude plán na celý týden. V tomto plánu přijel pomoci i Jindra Šolta předseda honitby MS Radvanec, (který se nabídl s přípravou na celý týden), a za to mu patří díky.

Děti se celý týden věnovali myslivosti – opravy kazatelny, přednáška o jelení a srnčí zvěři, ukázka loveckých psů, divokého prasete, a hlavně střelba ze vzduchovky. Každé dopoledne se věnovali učení. Přípravy na Zlatou srnčí trofej. V pátek děti zhodnotili své vědomosti a psali velký test ze znalostí z myslivosti, test dopadl na výbornou. Večer byl ukončen rozdáním diplomů, krásných cen a diskotékou. V sobotu se balilo a odjíždělo domů. Nikomu se však nechtělo. Všichni si našli mezi sebou kamarády, doplnili vědomosti, které ještě neznali. Při odjezdu se ptali kdy, zase pojedou ……. Brzy

Paní Kubánková by touto cestou chtěla poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli na uskutečnění této akce- OMS Litoměřice, MS Texal Radouň, Myslivcům z MS Texal Radouň – za dopravu – p. Kubánek, p.Novák P., p. Jung St., DDM Štětí, p. Zýval – fotograf, p. Jindra Šolta – za celotýdenní péči, p. M. Slánský, p. E.Šůla, p. Malá M., p.Kozáková H., personálu, který se perfektně staral a všem kteří se tohoto krásného soustředění účastnili.

redakčně upraveno

autor článku

: Michaela Kubánková – vedoucí mysliveckého kroužku ve Štětí

autor fotografií níže: Marcela Malá vedoucí mysliveckého kroužku Česká Lípa

 

 

Red

Red