Podřipsko – MAS vyhlásila tréninkovou výzvu

MAS vyhlásila tréninkovou výzvu

Dne 13. 1. 2014 byla Místní akční skupinou Podřipsko vyhlášena výzva pro předkládání žádostí o dotace na podporu akcí společenského, kulturního, sportovního nebo vzdělávacího charakteru. mas podřipsko

Veškeré potřebné informace jsou uvedeny v textu výzvy a jejích přílohách. Tyto dokumenty najdete na našem webu:

http://www.maspodripsko.cz/realizovane-projekty/osvojovani-schopnosti.html

Vyhlášení výzvy: 13. 1. 2013
Termín příjmu žádostí: od 17. 2. 2014 – 24. 2. 2014 do 17:00 hodin (rozhodující je termín doručení žádosti do sídla MAS Podřipsko – Očkova 2, 413 01 Roudnice nad Labem). Všechny žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky vyřazeny.
Školení žadatelů: 13. 2. 2014, 17:00 h ve velké zasedací místnosti MěÚ Roudnice nad Labem
Zasedání výběrové komise MAS: 24. 2. 2014, 17:05 h
Doba realizace akce: nejdříve od 1. 3. 2014, nejpozději do 1. 6. 2014
Vyúčtování akce: nejpozději do 13. 6. 2014

Minimální výše podpory – 5 000,- Kč na žadatele.
Maximální výše podpory – 15 000,- Kč na žadatele.
Maximální míra dotace – 90 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace.
Alokace na tréninkovou výzvu je 80 000,- Kč.

Red

Red