na Zahradě Čech budou vyhlášeni vítězové soutěž Potrav. výrobek Úst. kraje

Titul „Potravinářský výrobek Ústeckého kraje“ chce více než 120 produktů

Do dalšího ročníku soutěže O nejlepší potravinářský výrobek Ústeckého kraje – Kraje Přemysla Oráče se do termínu uzávěrky, která byla minulý týden 15. srpna, přihlásilo 37 producentů se 123 výrobky. To je o třetinu více než v loňském roce. Soutěží se v 9 kategoriích.
 V loňském roce bylo přihlášeno celkem 32 producentů s 87 výrobky. Letos přihlášené produkty jsou opět charakteristické pro Ústecký kraj, vynikají kvalitou a originální tradiční recepturou. Soutěž bude hodnocena v 9 kategoriích – v každé kategorii se vyhlásí 3 nejlepší, tzn. že bude oceněno 27 výrobků. Nejvíce výrobků je přihlášeno do kategorií masných a pekařských výrobků.

 V současné době se přihlášky jednotlivých výrobků kontrolují. Musí splňovat všechny předepsané podmínky. Hodnotitelská komise je  9členná. Zasedají v ní zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Krajské veterinární správy, Krajské hygienické stanice, Krajské agentury pro zemědělství a venkov, Krajské agrární komory a Krajského informačního střediska pro zemědělství a venkov ÚK.

 Vítězné výrobky získají ocenění a možnost užívat logo ,,Potravinářský výrobek ÚK – Kraje Přemysla Oráče“. Soutěž přispěje také k prosazení a zviditelnění na trhu. „Díky krátkým distribučním cestám jsou potraviny a konečné výrobky čerstvější a chutnější. Čím blíže jsou ke spotřebiteli, tím méně je zatíženo životní prostředí při jejich dopravě. Nákupem všech potravinářských výrobků Ústeckého kraje se podpoří také zaměstnanost a celkový rozvoj daného území,“ dodala hejtmanka Jana Vaňhová, která soutěž každoročně podporuje.

S oceněnými výrobky se veřejnost může seznámit na výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích, která se koná od 14. do 22. září. V pavilonu ,,A“ budou vítězné výrobky vystaveny a návštěvníci je budou moci také ochutnat. Některé budou i k prodeji.

Při zahájení výstavy, tedy 14. září, se navíc odehraje i slavnostní vyhlášení výsledků, kde vítězové obdrží věcné ceny a jednotlivé certifikáty.

 

Red

Red