Na zámku v Roudnici vystavují vázy

09. 07. 2013 | Klára Kolorosová | Tisková zpráva města

výstava váz roudniceNa roudnickém zámku započala 8. července výstava řeckých váz s figurální malovanou výzdobou.

Exponáty jsou složeny z prací především řeckých mistrů z raně helénistického období – 7. st. př. Kr. až přelomu 4. a 3. století př. Kr.

Vázy jsou zapůjčeny jednak z Ústavu pro klasickou archeologii FF University Karlovy a částečně také Vlastivědným muzeem ve Slaném.

Součástí výstavy je i kolekce váz ze zámeckých sbírek Mnichova Hradiště. Výstavu můžete navštívit až do 31. října 2013.

Red

Red