NADĚJE o.s zahájí novou sociální službu v Litoměřicích

 

Naděje zahájí v Litoměřicích od 2. ledna 2013 provoz chráněného bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením. V prostorné budově blízko Jiráskových sadů bude ve třech nově zrekonstruovaných bytech dlouhodobě bydlet devět klientů.

K dispozici budou mít také přilehlou zahradu, která bude sloužit k odpočinku a dalším aktivitám. V místní kavárně se připravuje pro některé z nich možnost pracovního uplatnění.

Součástí poskytovaných služeb bude kromě ubytování také pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a další služby dle Zákona o sociálních službách. Rozšíření kapacit chráněného bydlení je součástí koncepčního záměru transformace pobytových služeb, kdy mohou být osoby s tímto postižením lépe začleněny do běžného života společnosti, než v ústavních zařízeních.

V rámci služby poskytuje naděje tyto úkony:

  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Poskytnutí ubytování
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Ceník

Ubytování 160 Kč/den
Strava celkem za den 160 Kč/den
Péče a služby účtuje se za skutečně provedené úkony
základních činností sociální služby
90 Kč/hod

K úhradě provedených základních činností sociálních služeb slouží uživatelům příspěvek na péči.

Kontaktní adresa: Pražská 992/14, 412 01 Litoměřice
Telefon: 777 481 216
E-mail: chb.litomerice@nadeje.cz
Odpovídá: Bc. Vladimíra Štechová

 

Připravil: Bc. Aleš Slavíček

Red

Red