Nejlépe se podniká v Lovosicích

Kupní síla spotřebitelů, vzdálenost k dálnici, ceny stavebních pozemků, nebo spokojenost podnikatelů s přístupem radnice. To jsou důvody, proč se podnikatelsky nejpřívětivějším městem Ústeckého kraje staly Lovosice. Na druhém místě skončil ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys, který již pátým rokem hodnotí 205 obcí s rozšířenou působností a 22 městských částí hlavního města České republiky, Žatec. Třetí příčku obsadily Teplice.

Vítězné Lovosice si v obou hodnocených oblastech – v oblasti podnikatelského prostředí i v přístupu veřejné správy – vedly velmi dobře. Ve druhé jmenované kategorii dokonce získaly krajské prvenství. „Náš podnikatelský potenciál je spjat s výborným napojením na dopravní uzel. Ten využívají velké firmy, kterým jsme nabídli novou průmyslovou zónou. Malým podnikatelům zase například pomáháme podporou v rámci místních zakázek,“řekla na slavnostním vyhlášení Jana Hejdová, vedoucí odboru vnitřních věcí lovosické radnice.

Druhé místo si z letošního ročníku odnáší Žatec, který tak obhájil pozici z loňského roku. Nejlépe z celého kraje si vedl hned v několika kritériích – v počtu lékařů na obyvatele, počtu dětí ve třídě, vstřícnosti a ochotě úředníků nebo v rozsahu úředních hodin. Žatec obstál také v odborné kompetenci úředníků nebo v rychlosti vyřizování agendy. Třetí Teplice získaly velmi dobré hodnocení za podíl výdajů věnovaných na ve řejnou dopravu a také za dostupnost pozemků pro podnikání. Teplice se mohou pochlubit také vynikající dopravní dostupností.

V rámci výzkumu se analytici společnosti Datank zaměřili také na zaměstnanost v kraji. Z výsledků vyplynulo, že v Ústeckém kraji byla v loňském roce nezaměstnanost nejvyšší, činila 12,9 %. Celorepublikový průměr byl přitom 8,6 %. Zájem investorů o Ústecký kraj přetrvává. Vliv investic má ovšem na zaměstnanost v kraji marginální vliv.

Obce se ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys hodnotí na základě padesáti kritérií rozdělených do dvou oblastí: podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Druhou jmenovanou oblast, která se na celkovém hodnocení podílí padesáti procenty, mohou svým chováním radnice ovlivnit.

Lovosice skončily v loňském roce až na čtrnáctém místě, z prvenstv í se loni radovali představitelé Chomutova. Celkové pořadí měst v Ústeckém kraji

Pořadí

Město

1.

Lovosice

2.

Žatec

3.

Teplice

4.

Roudnice nad Labem

5.

Most

6.

Podbořany

7.

Děčín

8.

Louny

9.

Varnsdorf

10.

Litoměřice

11.

Kadaň

12.

Litvínov

13.

Chomutov

14.

Rumburk

15.

Ústí nad Labem

16.

Bílina

Město pro byznys je srovnávací výzkum, jehož cílem je vytvo řit diskusní platformu na téma podpory malého a středního podnikání ze strany místních samospráv. Vyhlašovatelem je týdeník Ekonom, partnerem je společnost PPF a.s., Metrostav, a.s. a Škoda Transportation a.s. Partnerem krajských kol je ČD – Telematika a.s. Partnerem průzkumu mezi podnikateli je RAILREKLAM, spol. s r.o. a partnerem průzkumu mezi municipalitami je DPOV, a.s. člen skupiny České dráhy. Komunikaci podporuje Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Odborným garantem je Hospodářská komora, která udělila výzkumu záštitu. Data vyhodnocuje agentura pro informace a analýzy Datank.

Red

Red