Jednotky HZS na Roudnicku měli napilno

Pole-Straskov Les-Vetla Les-Vetla-2 Les-Cerneves Les-Vetla-3Během nejteplejšího dne v roce, kdy byly naměřeny teploty přesahující 38 °C, měly jednotky z Roudnicka napilno.

Před 14:00 hodinou vyjížděla jednotka HZS ÚK ze stanice Roudnice nad Labem a dobrovolné jednotky z Roudnice nad Labem a Polep na ohlášený požár lesa u obce Černěves. Rozloha lesního požáru činila 30 x 15 m. Byl zasažen nízký borovicový porost a lesní hrabanka. Po lividaci tohoto požáru v 1418 byl v 15:04 ohlášen další a to nad obcí Vetlá.

Po příjezdu na místo a provedeném průzkumu byl ihned zjištěn větší rozsah požáru na pozemku s vykácenými akáty, který byl zarostlý vysokou trávou. Částečně byl také zasažen lesní porost. Celková plocha, na které hasiči zasahovali byla 150 x 30 m. Na likvidaci požáru se podílely čtyři jednotky s pěti cisternovými automobilovými stříkačkami, které neustále doplňovaly vodu v obci Vetlá. Ještě před likvidací požáru v 17:52 byla profesionální jednotka stanice Roudnice nad Labem v 17:11odvolána na požár posekaného ječmenového pole u obce Straškov. Požár byl většího rozsahu. Krajské operační a informační středisko vyhlásilo druhý stupeň poplachu a na likvidaci požáru pole se podílelo celkem pět jednotek. Požár byl zlikvidován v 17:53.
Foto: Michal Horner HZS ÚK
Red

Red