Nejvíce zahraničních turistů míří do kraje z Polska

Mezinárodní veletrh cestovního ruchu ve Wroclawi je tradičně zaměřen především na přeshraniční nabídku. Ačkoliv Ústecký kraj s Polskem nesousedí přímo hranicí, díky kvalitní síti dálnic je pro polské turisty lehce dosažitelnou destinací.

Cílem prezentace bylo představit Ústecký kraj jako ideální region pro trávení dovolené, čím delší pobyt turistů, tím větší přínos pro místní ekonomiku. Tradiční zájem je o České Švýcarsko, kde nejvíce táhne oblast Hř enska s Pravčickou bránou a lodičkami v Edmundově soutěsce. Obecně skalní města jsou pro Poláky fenomén a Ústecký kraj se pyšní nejkrásnějším skalním komplexem v České republice, tudíž je zájem velký.

Na základě jednání se zástupci cestovních kanceláří bude Ústecký kraj cílem presstripu Po stopách Přemyslovců, který do našeho krásného kraje přivede 50 zástupců cestovních kanceláří a průvodců z Polska.

Že se prezentace v Polsku vyplácejí, dokazuje nárůst polských turistů v  Ústeckém kraji, ten činí přes 20 procent meziročního nárůstu. Vedle Wroclawi zamíří Ústecký kraj ještě na veletrhy cestovního ruchu v Katowicích, Ostródě, Kielci a Štětíně.

V některých lokalitách zní vedle němčiny stejně často i polština a našim cílem je naučit Poláky cestovat za zimními sporty, kvalitním pivem, vínem a krásami zámeckých interiérů do všech koutů Ústeckého kraje, kam se prochází Branou do Čech.

Zpracovala: Ing. Ellen Herzogová, Krajský úřad Ústeckého kraje, Oddělení cestovního ruchu

 

Red

Red