NOVÁ STRATEGIE ZAHRADY ČECH

Zahrada Čech hledá cestu, jak se udržet na trhu. Vize, které sestavuje by měly mít přínos pro celý kraj.

Situace, kterou od loňského roku výstaviště prožívá v rámci probíhající pandemie COVID-19, s velkým předstihem otevřela Pandořinu skříňku, která řeší otázku budoucnosti výstaviště. Nastal prostor a čas si otevřeně říci, že je potřeba za každou cenu zachovat značku Zahrada Čech, která má své renomé a tím i obrovský význam pro celé Litoměřice. Je nutné s ní pracovat dále tak, aby po návratu situace k normálu právě značka Zahrada Čech napomohla vrátit cestovní ruch a fungování turistického života do Litoměřic. Aby značka Zahrada Čech umožnila rozjet budoucí vize o výstavišti, které v tuto chvíli začínají mít konkrétní mantinely. Na sestavení strategie nyní intenzivně pracuje vedení společnosti Zahrada Čech s.r.o. s vedením Města Litoměřice.

Litoměřice jsou srdcem Ústeckého kraje, samo se tedy nabízí, aby v tak velkém areálu, které Město Litoměřice vlastní, vzniklo nějaké zajímavé centrum, které by v průběhu roku lákalo k návštěvě tisíce lidí. Takovou možnost nám dává vybudování edukativně-společensko-kulturního centra zastřešující podobu a formu určenou pro školáky, studenty, ale také komerční sféru.“ uvedla Michaela Mokrá

Nové plány s výstavištěm mají širší ucelenou podobu kompletní revitalizace areálu, kde je počítáno jak s vnitřní, tak venkovní plochou. Je důležité mít komplexní projekt, který bude etapově rozfázovaný a bude v konečné podobě vytvářet určitou uniformní podobu, která se stanem tváří značky Zahrada Čech.

Vše je v tuto chvíli pouze v první fázi příprav, kdy sbíráme různé náměty a získáváme inspiraci z okolí. Nicméně víme, jakou cestou chceme jít. Znamená to ale ještě mnoho práce, protože je důležité mít důkladnou přípravu, na základě, které budeme shánět možné dotační tituly, ze kterých bychom chtěli tuto transformaci realizovat.“ doplnil jednatel společnosti a místostarosta Města Litoměřice Lukas Wünsch.

Výstaviště by nemělo sloužit jen zábavě, ale také poznání, které by úzce souviselo s geotermálním vrtem, který je v bezprostřední blízkosti výstaviště a patří mezi unikátní projekty celé České republiky. Představa vytvoření zajímavé GEOSCIENCE ARENY by mohlo být možností, jak zacílit na tu vzdělávací složku vize.

Veškerá realizace závisí na potenciálu získat financování z evropských zdrojů. Celkový předpokládaný budget na realizaci je již v prvních fázích odhadován na řády desítek milionů korun. Takovou částku Město Litoměřice nemůže poskytnout, proto je nutné najít formu financování tak, aby co největší část byla sanována z jiných zdrojů.

Shrnutí na závěr?

Je nutné se posouvat dál a hledat cestu, jak naše výstaviště udržet při životě. Je ale také důležité si uvědomit, že výstavnictví má v Litoměřicích dlouholetou tradici, která má svoji hodnotu a je potřeba si jí vážit. A pokud má jenom malý zpětný ekonomický efekt, tak je nutné ji podporovat. Proto budeme pokračovat v realizaci hlavních výstav – jarní zahradnické výstavy Tržnici Zahrada Čech a podzimního zahradního veletrhu Zahradu Čech.“ uvedla na závěr Michaela Mokrá

Red

Red